Sự kiện nổi bật:

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ THỊ XÃ LẦN THỨ XIV

Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
Ban Tuyên giáo Trung ương có Công văn số 8355-CV/BTGTW, ngày 01/4/2020 về việc “Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp”, cụ thể:
Đảng bộ xã Hương Toàn: Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đảng bộ xã Hương Toàn: Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Sáng ngày 10/1, Đảng bộ xã Hương Toàn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đảng bộ khối xã, phường được Thị ủy Hương Trà chọn tổ chức Đại hội điểm. Đến dự Đại hội có ...
Đảng bộ phường Tứ Hạ: Vững tin vào nhiệm kỳ mới
Đảng bộ phường Tứ Hạ: Vững tin vào nhiệm kỳ mới
Phát huy những thuận lợi, khai thác tối đa nguồn nội lực, tập trung sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, sâu sát trong chỉ đạo, điều hành là cách làm của Đảng bộ phường Tứ Hạ. Vì thế, 5 năm qua, phường Tứ Hạ đã có những ...
Tải về tập san