Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc : 23/03/2020

Đảng bộ phường Hương An phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu phường văn minh đô thị.

Ngày 20/3, Đảng bộ phường Hương An long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Bí thư Thị ủy Hương Trà; đồng chí Lê Hồng Thắng – Phó Bí thư thường trực Thị ủy cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Thị ủy dự và chỉ đạo đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Hương An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện đạt và vượt 13/18 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hàng năm đạt 11%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng: dịch vụ - nông nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 206 tỷ đồng, tăng 103,3 tỷ đồng so với năm 2015; Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 41 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/người/năm, tăng 12 triệu đồng so với năm 2015; giá trị sản xuất bình quân trên một héc ta diện tích canh tác đạt 90 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, đến nay toàn phường có 1.369/1.456 gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 94%; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,41%, lĩnh vực quốc phòng an ninh được tăng cường, ổn định. Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị được quan tâm đầu tư, nhất là các công trình hạ tầng thiết yếu như; giao thông, trường học, y tế, cơ sở vật chất văn hóa với tổng vốn đầu tư 175 tỷ đồng. Trong đó, người dân đã tự nguyện hiến đất 8.305 m2 , tổng kinh phí nhân dân đóng góp hơn 300 triệu đồng. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm trên các mặt: giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác dân vận của Đảng; chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong nhiệm kỳ qua đã kết nạp được 39 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ đến nay 166 đồng chí, có 6/7 Tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên, đạt 85,7%; Bí thư chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 1/7 đồng chí, đạt 14,3%. Hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 98%, trên 80% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo chính trị cũng đã nêu ra những tồn tại hạn chế để tập trung phân tích, thảo luận, tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ chưa mạnh; thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng theo Đề án phường văn minh đô thị còn chậm; tỷ lệ sinh con thứ 3 còn cao; công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng có lúc, có nơi chưa chặc chẽ; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số chi bộ có mặt còn hạn chế, tính thuyết phục, tính chiến đấu chưa cao, việc nắm bắt tình hình, diễn biến dư luận xã hội ở một số chi bộ có lúc chưa kịp thời; công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ còn yếu…

          Chỉ tiêu chủ yếu đưa ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2020 - 2025 là 10 - 11%; giá trị sản xuất bình quân trên một héc ta diện tích canh tác 95 - 100 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 55 - 60 triệu đồng/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 300 tỷ đồng; phấn đấu phường đạt chuẩn văn minh đô thị; duy trì tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 100%; hàng năm kết nạp 5-6 đảng viên;Tổ trưởng Tổ dân phố là đảng viên 100%, trong đó Bí thư kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 60%; Đảng bộ và trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Thị ủy Hương Trà Nguyễn Tài Tuệ đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hương An trong 5 năm qua, đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Hương An tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, đồng thuận cao trong nhân dân, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực ở địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, giao thông đi lại, phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại, nhất là khu vực đường phía Tấy thành phố Huế, kết nối với các doanh nghiệp, địa phương trong vùng, hình hành các tuyến du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, tạo việc làm và thu nhập cho nhân dân; tập trung phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; duy trì ổn định và nâng cao chất lượng các loại cây, con chủ lực của địa phương, hình thành các vùng chuyên canh rau màu thực phẩm, sản xuất lúa hữu cơ chất lượng cao, xây dựng thương hiệu hành lá Hương An đảm bảo an toàn thực phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường và tăng thu nhập cho người dân; chú trọng đẩy mạnh phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng năng suất, giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, văn nghệ, thể dục thể thao, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, giảm hộ nghèo; nâng cao quản lý nhà nước về đô thị. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu với quyết tâm cao.

          Phát huy tinh thần dân chủ trong Đảng, Đại hội đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sắp tới.

 

                                                                   Văn Vinh

Số lượt xem : 4423