Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc : 16/06/2020

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn Thị xã khóa X

Thực hiện chương trình toàn khóa của BCH Thị Đoàn Hương Trà khoá X, nhiệm kỳ 2017-2022. Sáng 16/6/2020, BCH Thị Đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Hương Trà lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đã biểu dương những kết quả đạt được của BCH Thị Đoàn trong nửa đầu nhiệm kỳ và chỉ ra các giải pháp để BCH Thị Đoàn thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã lắng nghe những ý kiến phát biểu sâu sát của đồng chí Ngô Hà Trung - UV BTV, trưởng ban Thanh niên trường học Tỉnh Đoàn.

Đ/c Lê Hồng Thắng – Phó bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo

Thay mặt BCH Thị Đoàn, đồng chí Phạm Thị Ngọc Huế - UV BCH Tỉnh Đoàn, Bí thư Thị Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã Hương Trà đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy và Đoàn cấp trên đồng thời phát động trong toàn Đoàn cùng nhau đoàn kết, phát huy sức trẻ để cùng nhau tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Hương Trà lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2020.

BCH Thị Đoàn cũng đã biểu quyết thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2017-2022 đối với đồng chí Trần Xuân Thịnh - Phó Bí thư Thị Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTNVN thị xã và biểu quyết bổ sung 05 đồng chí tham gia Ủy viên Hội đồng Đội thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thị Đoàn Hương Trà

 

 

Số lượt xem : 4668