Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc : 15/01/2020

Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020

Sáng ngày 15/01/2020, Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đến tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Đạt – UVTV, Trưởng Ban Tổ chức, Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam và các ban, ngành đoàn thể thị xã. Năm 2019, Liên đoàn Lao động thị xã đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường phối hợp với chính quyền và chủ doanh nghiệp hàng năm tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp đạt tỷ lệ 100%, hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực.

 Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, vận động cho cán bộ, công nhân viên chức lao động thực hiện Nghị quyết của Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa,hiện đại hóa  nông nghiệp và phát triển nông thôn”, chương trình "Xây dựng nông thôn mới", xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”; phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tổ chức nhiều phong trào hành động sôi nổi, rộng khắp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ.

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, Liên đoàn Lao động thị xã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen toàn diện năm 2019. Tại Hội nghị cũng đã trao tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn cho 02 cá nhân; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho 6 tập thể, 05 cá nhân; Giấy khen toàn diện của Liên đoàn Lao động thị xã cho 15 tập thể, 14 cá nhân; Giấy khen phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho 08 tập thể và 11 cá nhân. 

 

Trường Sơn

Số lượt xem : 35535