Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc : 30/09/2020

Tuyên truyền an toàn giao thông tại địa bàn dân cư năm 2020

Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Thường vụ Thị Đoàn và Ban ATGT thị xã Hương Trà về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động ĐVTN chấp hành Luật an toàn giao thông trên địa bàn thị xã Hương Trà. Trong thời gian từ ngày 26 - 27/9/2020, Ban Thường vụ Thị Đoàn đã tổ chức chương trình tuyên truyền an toàn giao thông trên địa bàn dân cư năm 2020 tại xã Hương Phong và phường Hương Hồ với sự tham gia của hơn 150 đoàn viên thanh niên.

Tham dự chương trình các bạn ĐVTN đã được nghe giới thiệu, cung cấp một số thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã; tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh Luật giao thông đường bộ, góp phần làm giảm thiểu tai nạn giao thông. Trong chương trình tuyên truyền, các ĐVTN đã cùng tham gia hoạt động tuần hành tuyên truyền xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại các tuyến đường chính trên địa bàn phường Hương Hồ.

Thông qua chương trình góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của các bạn đoàn viên thanh và tuyên truyền, vận động người thân xung quanh mình “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

 

Hồng Hạnh – Thị Đoàn

Số lượt xem : 6224