_IN_TRANG
Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Cập nhật lúc : 13:47 14/02/2020

Tham dự Hội nghị gồm Thường trực Ủy ban Hội thị xã, Ủy viên Ủy ban Hội thị xã, thường trực Ủy ban Hội các xã, phường, các trường THPT và Ban chủ nhiệm các CLB/Đội/Nhóm trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Ngọc Huế - Ủy viên Ban Thư ký Hội LHTN Việt nam tỉnh, Phó bí thư phụ trách Thị Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thị xã đã báo cáo các nội dung của các Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Bên cạnh đó, cũng đề nghị các cấp Hội cần sớm triển khai Nghị quyết Đại hội vào trong hoạt động và cuộc sống; tiếp tục phát động trong thanh niên tỉnh nhà phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; chương trình “Đồng hành với thanh niên” và “Xây dựng Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vững mạnh” để tạo phong trào cho thanh niên thể hiện lòng yêu nước thông qua việc phát huy tinh thần xung kích, nhiệt huyết, năng động, sáng tạo, tình nguyện. Cũng tại Hội nghị, đã có 05 lượt ý kiến phát biểu để tham gia góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Xuân Thịnh – Thị Đoàn Hương Trà