_IN_TRANG
Lớp bồi dưỡng các chuyên đề lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn chủ chốt
Cập nhật lúc : 13:21 20/05/2020

Tham gia hội nghị, gần 60 đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn thị xã đã được nghe các báo cáo viên thị xã triển khai 02 chuyền đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020” dành cho các bộ, đoàn viên thanh niên; triển khai chuyên đề học tập 04 bài học lý luận chính trị và tập huấn các kiến thức khởi nghiệp cho đoàn viên thanh niên.

Thông qua Hội nghị đã góp phần nâng cao nâng cao trình độ chính trị, nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của các cấp bộ Đoàn; đồng thời phát huy vai trò đoàn viên thanh niên trong phong trào sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp tại địa phương, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Xuân Thịnh – Thị Đoàn