_IN_TRANG
Tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2020, triển khai Nghị quyết 54 của Bộ Chính Trị và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn.
Cập nhật lúc : 18:50 19/02/2020

Tham gia hội nghị, gần 60 đồng chí là cán bộ Đoàn chủ chốt trên địa bàn thị xã đã được nghe triển khai quán triệt, học tập chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết 54 –NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thị Đoàn đã triển khai tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn cho các đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt về các nội dung: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện của Đoàn; triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 – 2022; Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2019 – 2022.

Thông qua Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chuyên đề học tập, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các TCCS Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra.

Xuân Thịnh - Thị Đoàn