Sự kiện nổi bật:

Tin tức

Cập nhật lúc : 24/03/2020

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo trên mạng VCNET

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng VCNET (http://vcnet.vn).

Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu tuần thi thứ nhất từ ngày 23/3/2020, kết thúc vào ngày 13/7/2020. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10h00’ thứ hai hằng tuần và kết thúc vào 9h00’ thứ hai tuần kế tiếp.

Ngày 23/3/2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà đã ban hành Công văn số 164, gửi kèm Kế hoạch tổ chức và Thể lệ Cuộc thi; đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị trên địa bàn thị xã Hương Trà triển khai sâu rộng Cuộc thi tìm hiểu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để tích cực tham gia cuôc thi. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; giới thiệu, quảng bá về Cuộc thi; kịp thời đưa tin, bài phản ánh về Cuộc thi; tuyên truyền Lễ Tổng kết Cuộc thi.

                                                                           Hoài Trang (BTG thị ủy)

Số lượt xem : 80