Sự kiện nổi bật:

Tin tức

Cập nhật lúc : 16/07/2020

Hội nghị Thị ủy Hương Trà lần thứ 02, khóa XIV

Ngày 16/7/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị lần thứ 02 (kỳ họp thứ nhất), khóa XIV. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy cùng các đồng chí trong Thường trực Thị ủy chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU và Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 12/12/2019 của Thị ủy khóa XIII về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh năm 2020 trong 6 tháng đầu năm, bổ sung nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020; báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và làm quy trình nhân sự chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: toàn bộ hệ thống chính trị từ thị xã đến các xã, phường đã triển khai, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Thị ủy về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong điều kiện diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19”; nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ, nhân dân trong toàn Đảng bộ và đã đạt được kết quả khá toàn diện đó là giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) các ngành kinh tế đạt 3.873 tỷ đồng, xấp xỉ so cùng kỳ năm trước (giá trị sản xuất ngành ước đạt: dịch vụ khoảng 1.640 tỷ đồng, tăng khoảng 2,0%; Công nghịêp - TTCN và xây dựng khoảng 1.850 tỷ đồng; Nông nghiệp khoảng 383 tỷ đồng, tăng 1,8%). Đã phối hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm quốc gia qua địa bàn: đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đường dây điện 500kV; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 800 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 158,55 tỷ đồng, đạt 59,03% so với dự toán tỉnh giao, 54% chỉ tiêu phấn đấu, trong đó thu tiền sử dụng đất 60 tỷ đồng đạt 133,33% dự toán tỉnh giao. Các cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến cơ sở đã triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, gắn với việc thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác quốc phòng, an ninh, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng từ thị xã đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng, nhất là Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV được Tỉnh ủy chọn làm đại hội điểm và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao về công tác chuẩn bị cả nhân sự và nội dung; làm tốt công tác dân vận chính quyền, an ninh tôn giáo, nắm bắt tình hình đơn thư, khiếu nại của người dân để giải quyết kịp thời, đặc biệt trong thời điểm trước, trong và sau đại hội các cấp. Triển khai các phương án chống hạn cục bộ, đảm bảo nước sản xuất trong mùa hạn hán sắp tới; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trong xử lý thực bì, không để xảy ra cháy rừng. Đồng thời, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, quân và dân toàn thị xã, sớm đưa Nghị quyết 54 của Bộ chính trị vào thực tiễn, tạo những bước phát triển toàn diện, bứt phá theo đúng quan điểm, mục tiêu Nghị quyết của Bộ Chính trị và Chương trình hành động mà Tỉnh ủy đã đề ra. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XIII và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị lần này, Ban Thường vụ đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 37 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; 06 tổ chức cơ sở đảng tổ chức tốt đại hội cấp cơ sở.

Tin, ảnh: Mai Thanh,Hoàng Dũng

Số lượt xem : 101