Sự kiện nổi bật:

Tin tức

Cập nhật lúc : 09/05/2020

Thể lệ Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức

Theo tinh thần Công văn số 1260-CV/BTGTU, ngày 04/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc phát động Cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Đây là Cuộc thi rất có ý nghĩa nhằm mục đích tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, quảng bá về vẻ đẹp, tiềm năng của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước; góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc; giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Thị ủy đăng tải thể lệ cuộc thi ảnh nghệ thuật về chủ đề “Tự hào một dải biên cương” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, rất mong các đơn vị, địa phương, cá nhân quan tâm tham gia.

          Ban Tổ chức Cuộc thi nhận các tác phẩm dự thi từ 02/5/2020 đến hết ngày 30/9/2020 thông qua website: www.anhnghethuatbiengioi2020.com

 

                                                                                      

 Hoài Trang (BTG Thị ủy)

Số lượt xem : 25