Sự kiện nổi bật:
Số hiệu 1125-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 24/03/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Thị ủy Hương Trà
Người ký Lê Nhật Minh
Trích yếu Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản mới
Tệp đính kèm