Sự kiện nổi bật:

Cơ quan ban hành : Tỉnh ủy

Số hiệu VB Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1215 -CV/BTGTU
Số hiệu 1215 -CV/BTGTU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 20/03/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Chí Quang
Trích yếu

V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" 

20/03/2020

V/v triển khai Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" 

43-CT/TU
Số hiệu 43-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/03/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu

về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19

09/03/2020

về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, khống chế dịch bệnh COVID-19

594-SL/VPTU
Số hiệu 594-SL/VPTU
Loại văn bản Bản sao
Ngày ban hành 30/01/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Nguyễn Long An
Trích yếu Sao CV V/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (79 -CT/TW) 
30/01/2020 Sao CV V/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra (79 -CT/TW) 
1784-CV/TU
Số hiệu 1784-CV/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 30/01/2020
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu V/v tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona  
30/01/2020 V/v tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona  
42-CT/TU
Số hiệu 42-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 25/12/2019
Lĩnh vực Văn hóa
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu

Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

25/12/2019

Chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

05-HD/TU
Số hiệu 05-HD/TU
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 12/11/2019
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu

kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

12/11/2019

kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

39-CT/TU
Số hiệu 39-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 23/08/2019
Lĩnh vực Xã hội
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài sản công trong tình hình mới

23/08/2019

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, tài sản công trong tình hình mới

33-CT/TU
Số hiệu 33-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 09/05/2019
Lĩnh vực Chính trị
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu

Về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh

09/05/2019

Về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh

10-QĐi/TU
Số hiệu 10-QĐi/TU
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 28/02/2019
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu

về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

28/02/2019

về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

96-KH/TU
Số hiệu 96-KH/TU
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 23/01/2019
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Bùi Thanh Hà
Trích yếu

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045

23/01/2019

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030,tầm nhìn đến năm 2045

31-CT/TU
Số hiệu 31-CT/TU
Loại văn bản Chỉ thị
Ngày ban hành 07/01/2019
Lĩnh vực Tổng hợp
CQ Ban hành Tỉnh ủy
Người ký Lê Trường Lưu
Trích yếu

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

07/01/2019

Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.