Trang thông tin điện tử Thị ủy Hương Trà
Sự kiện nổi bật:

Video

Hội nghị điển hình tiên tiến thị xã Hương Trà lần thứ V


PS LAN TỎA PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC TẠI HƯƠNG TRÀ


Ban Tuyên giáo


Phòng Kinh tế thị xã


Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã


Phố cổ và làng rèn Bao Vinh


Phóng sự Hương Trà


Trang truyền hình địa phương Hương Trà tháng 3 2020


Trang truyền hinh địa phương trt Hương Trà


Phóng sự Hương Toàn 2019


Đại hội Đảng bộ Cơ quan Mặt trận - Đoàn thể Thị xã


GS. Hoàng Chí Bảo Chuyên đề năm 2020 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-Phần 2


Lăng Gia Long - Minh Mạng


Phóng sự giữa nhiệm kỳ Đại hội phụ nữ lần thứ X


Phóng sự Nông thôn mới Xã Hương Bình


Phóng sự Nông thôn mới Xã Hương Toàn


Phóng sự UBMTTQ Thị Xã Hương Trà lần thứ XII


Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11


Hợp tác xã lâm nghiệp Hương Vân


Tổng kết 10 năm Nông thôn mới


Chỉ định chức danh Phó Bí thư


Hội nghị Thị ủy lần thứ 18


Hội nghị Thị ủy khóa XIII lần thứ 19 mở rộng


Chợ Văn Xá


Chợ La Chữ


GS. Hoàng Chí Bảo Chuyên đề năm 2020 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh-Phần 1


Phóng sự dấu ấn Kinh tế - Xã hội 2018


Phóng sự Đại hội Nông dân 2018 - 2022