Sự kiện nổi bật:

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cập nhật lúc : 11/05/2021

Nghị quyết phân bổ số người ứng cử và số đại biểu được bầu theo từng đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021-2026

Số lượt xem : 1907