Sự kiện nổi bật:

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Cập nhật lúc : 11/05/2021

CÔNG BỐ DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ

Số lượt xem : 2264