Sự kiện nổi bật:

Bản tin thông báo

Cập nhật lúc : 26/05/2021

THÔNG BÁO Phát động Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII

"Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại" được Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phát động từ năm 2014. Giải thưởng đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các lực lượng làm công tác thông tin đối ngoại trong và ngoài nước, đặc biệt là có sự tham gia rộng rãi của các cơ quan báo chí nước ngoài, kiều bào ta ở nước ngoài và nhiều tác phẩm bằng nhiều tiếng nước ngoài.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân nghiên cứu các quy định trong Thông báo giải thưởng, lựa chọn và gửi tác phẩm dự thi đúng thời hạn (trước ngày 15/7/2021), theo địa chỉ: Đài Tiếng nói Việt Nam (Ban Thư ký biên tập), số 58 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Ngoài bì thư ghi rõ: Hồ sơ tham dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VIII.

Số lượt xem : 11346