Sự kiện nổi bật:

ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Đại hội Đảng lần I: Chống đế quốc, chống chiến tranh
Đại hội Đảng lần I: Chống đế quốc, chống chiến tranh
Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Ban Biên tập xin tóm tắt các kỳ Đại hội của Đảng theo hình thức đồ họa để bạn đọc tiện theo dõi.
Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo  - Điểm nhấn của Đại hội Đảng lần thứ XIII
Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - Điểm nhấn của Đại hội Đảng lần thứ XIII
BBT: Từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, mỗi kỳ Đại hội Đảng đều có một số điểm nhấn tạo ấn tượng sâu đậm trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận, tin ...
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021
(ĐCSVN) - Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng từ ngày 25/1/2021 ...
Những kinh nghiệm chủ yếu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 35 năm đổi mới đất nước
Những kinh nghiệm chủ yếu về xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua 35 năm đổi mới đất nước
TCCS - Trong lịch sử 90 năm lãnh đạo cách mạng của Đảng, 35 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước là thời kỳ Đảng phải giải quyết những nhiệm vụ lịch sử chưa từng có, nhất là phải vượt qua thời điểm mang tính sống ...
Ra mắt trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ra mắt trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 3/12, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam chính thức khai trương trang thông tin đặc biệt, đa loại hình và đa ngôn ngữ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và ...
Xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân
Xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân
Suốt chiều dài lịch sử 75 năm qua, Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ...
2020- Năm đặc biệt của Việt Nam
2020- Năm đặc biệt của Việt Nam
Sự lãnh đạo của Đảng và sự đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân đã làm nên một năm 2020 đặc biệt với nhiều thành công của Việt Nam, tạo tiền để tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, cũng là động ...
Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ khoá XIII
Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ khoá XIII
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành ...
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021
(ĐCSVN) - Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng từ ngày 25/1/2021 ...
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025