Sự kiện nổi bật:

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền
Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong xây dựng chính quyền các cấp vẫn còn nguyên giá trị và là nguyên tắc chỉ đạo cho mọi hoạt ...
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã Hương Trà
Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã Hương Trà
Ngày 23/5/2021, thị xã Hương Trà đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Toàn thị xã có 101 khu vực bầu cử; tổng số cử tri đi bầu cử đạt 99,998%, trong đó có ...
Sáng suốt chọn người xứng đáng đại diện cho Nhân dân
Sáng suốt chọn người xứng đáng đại diện cho Nhân dân
Chỉ còn 2 ngày nữa, hơn 69 triệu cử tri cả nước sẽ thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của mình: bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trả lời phỏng vấn của các cơ quan thông ...
Chủ động điều tiết, phân chia thời gian bỏ phiếu, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19
Chủ động điều tiết, phân chia thời gian bỏ phiếu, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19
“Căn cứ quy mô, số lượng cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu và yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở địa phương, UBND cấp xã và Tổ bầu cử xây dựng kế hoạch, lịch trình bỏ phiếu để chủ động điều tiết, phân chia thời ...
Công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV
Công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV
Chiều 27.4, tại Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng ...
Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, ...
Dấu ấn Quốc hội khóa XIV: Không ngừng đổi mới để phát triển
Dấu ấn Quốc hội khóa XIV: Không ngừng đổi mới để phát triển
Quốc hội khóa XIV đã đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức và hoạt động, thực hiện có hiệu quả phương châm “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân."
 Báo cáo Công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ
Báo cáo Công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ
Xin giới thiệu Báo cáo Công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày sáng 24-3 tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
Phát triển Việt Nam: Tầm nhìn, đổi mới và khát vọng năm 2030 - 2045
Phát triển Việt Nam: Tầm nhìn, đổi mới và khát vọng năm 2030 - 2045
TCCS - Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử sau 35 năm đổi mới khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam ...
Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII