Sự kiện nổi bật:

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo  - Điểm nhấn của Đại hội Đảng lần thứ XIII
Khát vọng phát triển đất nước và đổi mới sáng tạo - Điểm nhấn của Đại hội Đảng lần thứ XIII
BBT: Từ khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, mỗi kỳ Đại hội Đảng đều có một số điểm nhấn tạo ấn tượng sâu đậm trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân, tạo sự thống nhất, đồng thuận, tin ...
Ra mắt trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ra mắt trang thông tin đặc biệt về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày 3/12, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam chính thức khai trương trang thông tin đặc biệt, đa loại hình và đa ngôn ngữ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và ...
Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ khoá XIII
Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và cả nhiệm kỳ khoá XIII
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với lãnh đạo các tỉnh, thành ...
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021
(ĐCSVN) - Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng từ ngày 25/1/2021 ...