Sự kiện nổi bật:

TIÊU ĐIỂM

Cập nhật lúc: 29/09/2022

Đảng bộ thị xã Hương Trà xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Trọn cuộc đời, Người đã hiến dâng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu không ngừng nghỉ vì hoà bình và tiến bộ của nhân loại. Người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một di sản tinh thần vô giá, đó là: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là đất nước “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Điều mong muốn cuối cùng của Người trong Di chúc chính là: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Để biến khát vọng đó thành hiện thực, một điều hết sức hệ trọng là cùng với việc tập trung xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thì cần đặc biệt coi trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng; Đảng ta đại biểu cho lợi ích chung của giai cấp công nhân, của toàn thể nhân dân lao động và của cả dân tộc, chứ không phải mưu cầu lợi ích riêng của một nhóm người nào, của cá nhân nào. Một trong những động lực thúc đẩy phong trào cách mạng chính là đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Muốn vậy, hệ thống chính trị cần phải thật sự trong sạch vững mạnh. Và theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ thống chính trị vững mạnh phải là hệ thống chính trị của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

1. Mặc dù trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, chưa có tác phẩm nào viết riêng hoặc bàn sâu về xây dựng hệ thống chính trị và các thành tố cấu thành hệ thống chính trị, song qua các tư liệu, bài viết của Người, chúng ta có thể khái quát được những tư tưởng và khát vọng của Người về xây dựng một hệ thống chính trị mới ở Việt Nam khoa học và hiệu quả nhất. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, một hệ thống chính trị hiện đại và hiệu quả phải được xây dựng trên nguyên tắc: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân... quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”. Chính quyền nhà nước phải hoạt động theo nguyên tắc: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh”; mọi công việc Nhà nước và xã hội đều do nhân dân thực hiện, “nhân dân ta tự làm chủ vận mệnh của mình”. Bản chất hệ thống chính trị mới là lấy nhân dân làm động lực để xây dựng tổ chức và phương thức hoạt động, coi nhân dân là mục đích “cao nhất” để phục vụ. Các thành tố chính cấu thành nên hệ thống chính trị mới phải dựa trên ba trụ cột, đó là: Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội và phải được kết hợp hài hòa, có cơ chế phối hợp hành động, kiểm tra và giám sát lẫn nhau hết sức chặt chẽ.

Trước hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò to lớn của Đảng: “Đảng có vững cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy”; muốn cách mạng thắng lợi, Đảng phải giác ngộ, tổ chức và giáo dục nhân dân thành một đội quân thống nhất ý chí và hành động, phấn đấu cho sự nghiệp của Đảng, của dân tộc. Theo quan điểm của Hồ Chí Minh, sau khi cách mạng thắng lợi, Đảng trở thành Đảng cầm quyền “quần chúng vẫn cần có Đảng lãnh đạo” để xây dựng xã hội mới, đồng thời xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là vấn đề hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng thật sự vững mạnh phải thường xuyên chú ý xây dựng Đảng về tư tưởng lý luận, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Thứ hai, Người khẳng định vị trí quan trọng của việc xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân: “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ”. Nhà nước của dân và do dân lập nên, vì vậy phải làm cho dân hiểu biết về địa vị của mình để nhân dân đề cao trách nhiệm làm chủ trong xây dựng Nhà nước. Nhà nước vì dân là nhà nước mà mọi hoạt động đều vì lợi ích chính đáng của nhân dân, là nhà nước mà việc gì lợi cho dân, phải hết sức làm; việc gì hại cho dân, phải hết sức tránh. Mọi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đều hướng tới làm cho dân có ăn, làm cho dân có mặc, làm cho dân có chỗ ở, làm cho dân được học hành.

Để có Nhà nước trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ đức và tài. Người thường xuyên căn dặn cán bộ phải tôn trọng, lắng nghe và học hỏi dân, gần dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, quan tâm đến những kiến nghị, đề đạt của nhân dân: “Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề dầu khó đến đâu mặc lòng, những vấn đề quan hệ tới đời sống của dân. Phải chấp đơn, phải xử kiện cho dân mỗi khi người ta đem tới. Phải chăm lo việc cứu tế nạn nhân cho chu đáo, phải chú ý trừ nạn mù chữ cho dân. Nói tóm lại, hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân phải được ta đặc biệt chú ý”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu, lợi ích của nhân dân là tiêu chí số một để đánh giá hiệu quả và năng lực hoạt động của nhà nước.

Thứ ba, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất vững chắc, rất rộng rãi và thiết thực; chính sách Mặt trận phải phù hợp với nguyện vọng thiết tha của toàn thể đồng bào. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết dân tộc là quan điểm xuyên suốt, là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, nhất quán, quyết định thành công tiến trình cách mạng và xây dựng xã hội mới vì hạnh phúc của nhân dân. Để Mặt trận có thể đoàn kết rộng rãi và thiết thực phải tin tưởng, tôn trọng nhân dân, phải yêu dân, tin dân, dựa vào dân.

Theo Người, các thành tố của hệ thống chính trị khi đã hình thành và hoạt động phải có sự gắn kết, phải phối hợp hành động chặt chẽ mới phát huy được hiệu quả. Người rất chú ý nâng cao chất lượng và tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong các tổ chức của hệ thống chính trị. Do đó, hệ thống chính trị luôn vững mạnh, phát huy hiệu quả, tạo được niềm tin vững chắc của nhân dân.

2. Thị xã Hương Trà nằm ở vị trí quan trọng trên hành lang kinh tế Đông - Tây và trục giao thông đường bộ, đường sắt Bắc-Nam. Thị xã cách thành phố Huế 15km về phía Bắc, được bao bọc bởi hai con sông lớn và đẹp của tỉnh là Sông Hương và Sông Bồ. Trước ngày 01/7/2021, thị xã Hương Trà có 15 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 8 xã và 7 phường. Thực hiện Nghị quyết 1264-NQ-UBTVQH14, ngày 27/4/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay thị xã Hương Trà có 392,32 km2 diện tích tự nhiên, quy mô dân số 65.085 người, có 9 đơn vị hành chính, gồm 5 phường và 4 xã. Đảng bộ Hương Trà có 32 TCCS đảng với hơn 2.800 đảng viên sinh hoạt tại 208 chi bộ (trong đó có 193 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở).

Trong thời gian qua, mặc dù có nhiều sự thay đổi về địa giới hành chính nhưng Đảng bộ thị xã Hương Trà đã quyết tâm, đồng lòng lãnh, chỉ đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện trên các mặt. Cụ thể:

- Trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Đảng bộ thị xã luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt; trong đó chú trọng xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, bên cạnh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp một cách nghiêm túc, đúng theo yêu cầu đề ra; Đảng bộ cũng đã chủ động kịp thời rà soát, xây dựng các nghị quyết, kế hoạch phù hợp với sự thay đổi của thực tiễn tình hình như: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, các Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đặc biệt, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã được đẩy mạnh với các nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Việc học tập và làm theo Bác tiếp tục đi vào nền nếp, đã có nhiều mô hình tốt, cách làm hay như: Chào cờ, hát Quốc ca vào sáng thứ Hai đầu tuần từ thị xã đến cơ sở; Chương trình “Nồi cháo yêu thương”, Bữa cơm có thịt của Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an thị xã; mô hình vận động Nhân dân hiến đất, tài sản trên đất để mở rộng đường…đã góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tăng thêm niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên được triển khai đồng bộ từ thị xã đến cơ sở; tinh thần trách nhiệm đối với công việc, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là vai trò của người đứng đầu được nâng lên. Thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” nhờ đó kịp thời nắm tình hình và đã giải quyết được nhiều tồn tại, bức xúc và các đề xuất kiến nghị của nhân dân.

Trong công tác tổ chức, cán bộ đã tập trung chỉ đạo đổi mới, khắc phục những tồn tại trong công tác cán bộ, bảo đảm khách quan, công tâm, dân chủ, đúng quy định. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức gắn với quy hoạch cán bộ... Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả bước đầu đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm túc; nội dung kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, trên tất cả các lĩnh vực gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên gắn liền với kỷ luật của Nhà nước đảm bảo nguyên tắc, thuyết phục, kịp thời, đúng theo quy định qua đó chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương tạo động lực mới và nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân…Công tác dân vận được tăng cường, Đảng bộ đã  quan tâm chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác “Dân vận chính quyền” gắn với cải cách hành chính. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục duy trì và nâng cao, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; nhiều mô hình, cách làm hay được triển khai rộng khắp, góp phần làm tốt công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị. 

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp uỷ, chi bộ và kịp thời nắm bắt tình hình ở cơ sở, định kỳ hàng tháng, Ban Thường vụ Thị ủy đã yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Thị ủy viên, lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng tham gia sinh hoạt cùng các Đảng uỷ và các chi bộ, nhất là khối xã, phường. Qua đó, những vấn đề nổi cộm, vướng mắc, bức xúc được đưa ra giải quyết kịp thời, thỏa đáng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. 

- Trong xây dựng chính quyền: Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước pháp quyền là nhà nước của dân, nhà nước do dân và nhà nước vì dân, Đảng bộ thị xã Hương Trà đã lãnh chỉ đạo từ tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành, đến nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ; chỉnh đốn lề lối, tác phong công tác; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trong những năm qua chất lượng hoạt động của HĐND, UBND từ thị xã đến cơ sở được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng bằng các nghị quyết, kế hoạch phù hợp với thực tiễn của địa phương; các hoạt động tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại trực tiếp và xử lý những kiến nghị, nguyện vọng của cử tri được thực hiện thường xuyên. Hoạt động giám sát của HĐND các cấp triển khai theo chương trình, kế hoạch, đúng quy định pháp luật, phương thức và nội dung giám sát có nhiều đổi mới.

Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực. Năm 2021, thị xã Hương Trà đã dẫn đầu về cải cách hành chính cấp huyện và đứng thứ tư về chính quyền điện tử. Việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài. Đã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiện, chống lãng phí.

- Xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội vững mạnh: Phát huy truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã không ngừng tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo sự thống nhất cao ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, phấn đấu xây dựng thị xã Hương Trà phát triển nhanh và bền vững. Mặt trận và các đoàn thể đã tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, khu dân cư, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; mối quan hệ giữa Mặt trận và các đoàn thể với nhân dân ngày càng mật thiết, gắn bó được nhân dân tin tưởng ủng hộ.  

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức giám sát, phản biện xã hội, thực hiện có hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào cuộc sống, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, nhất là các hoạt động giảm nghèo, đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện... như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,“Quỹ vì người nghèo”, ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,  phong trào  “Đoàn kết sáng tạo” các phong trào xung kích phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc, “Ngày Chủ nhật xanh”, các hoạt động tự quản ở cộng đồng dân cư...

Đã đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI), Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”… góp phần ổn định tình hình tư tưởng trên địa bàn thị xã qua đó đã nâng cao vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Có thể khẳng định, việc tập trung xây dựng hệ thống chính trị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem đến những kết quả hết sức tích cực trên nhiều mặt của thị xã, góp phần trong thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế (giai đoạn 2020-2021) bình quân 9,7%/năm; quy mô kinh tế tăng gấp 1,1 lần, thu nhập bình quân đạt 44 triệu đồng/người, tổng vốn đầu tư xã hội đạt gần 4.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nghèo giảm còn 2,32%(theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2016-2020), có 26/38 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 68,4%), tỷ lệ người dân dùng nước sạch đạt 99,8%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 99%. Đặc biệt, để tạo sự thay đổi cho bộ mặt của thị xã, trên cơ sở nguồn lực của địa phương, trong thời gian qua Hương Trà đã và đang tập trung đầu tư nhiều công trình trọng điểm, mang tính điểm nhấn nhằm tạo diện mạo mới cho đô thị Hương Trà như: đường ven sông Bồ (Tứ Hạ - Hương Toàn), đường Hà Công (Hương Chữ), đường 19/5 tại (Hương Xuân), đường nối QL 1A - chợ Văn Xá, đường Thuận Thiên (Hương Văn), đường từ Tứ Hạ đi trung tâm phường Hương Vân; tăng cường hệ thống điện chiếu sáng trung tâm các phường, xã và đường phía Tây thành phố Huế…; thị xã cũng đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng để mở rộng, làm mới gần 100 kilomet đường bê tông tại các phường, xã. Hiện nay, thị xã cũng đang tiến hành các bước để xây dựng Quảng trường và nhà văn hoá trung tâm của thị xã với vốn đầu tư gần 60 tỷ đồng; xây dựng vỉa hè, thoát nước, trồng cây xanh dọc tuyến Quốc lộ 1A đi qua thị xã với mức đầu tư khoảng 40 tỷ…

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã cũng bộc lộ những hạn chế, khuyết điểm: sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, việc quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội có mặt hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Chất lượng sinh hoạt Đảng, tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình có mặt còn hạn chế. Phong cách, lề lối làm việc của một số cán bộ, công chức, viên chức chậm được đổi mới, chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ. Công tác dân vận chính quyền và triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế.

3. Để tiếp tục vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh thời gian tới, Đảng bộ Hương Trà xác định một  số giải pháp sau:

Một là, trong xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh phải đặc biệt coi trọng xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân. Cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước là lấy tài dân, sức dân để làm những công việc có lợi cho dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Ta được lòng dân thì ta không sợ gì cả. Nếu không được lòng dân thì ta không thể làm tốt công tác”. Do đó, việc xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với xây dựng hệ thống chính trị.

Đại hội XIII của Đảng yêu cầu: “Mọi hoạt động của hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải phục vụ lợi ích của nhân dân”. Để phục vụ tốt nhân dân, các thành viên của hệ thống chính trị phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị; xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; cụ thể hóa phương châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng.

Hai là, trong xây dựng hệ thống chính trị phải đặc biệt chú trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh sự vững mạnh của Đảng “là do mỗi một chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do mỗi một đảng viên ra sức làm tròn nhiệm vụ”. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ngăn chặn tình trạng suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm chức vụ càng cao càng phải gương mẫu.

Đảng bộ trong thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác.

Ba là, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND từ thị xã đến xã, phường chú trọng vào kiện toàn tổ chức và lề lối làm việc; nâng cao tính tổ chức, tính kỷ luật và đạo đức cách mạng của toàn thể cán bộ; xử lý giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân; thực hiện cải cách hành chính.

Bốn là, tăng cường vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó, tập trung tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; hướng mạnh hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về cơ sở, địa bàn dân cư. Tiếp tục có giải pháp thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị (khóa XI) đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng.

*

*   *

Ban Tuyên giáo Thị ủy

 

 

Số lượt xem : 17146