Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc: 19/09/2022

Hội nghị Triển khai nhiệm vụ giáo dục cấp tiểu học thị xã Hương Trà, năm học 2022-2023

Chiều ngày 06/9/2022, tại Hội trường Phòng GD&ĐT thị xã Hương Trà, Cấp học tiểu học thị xã Hương Trà đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có cô giáo Nguyễn Thị Huy, Thị ủy viên, Trưởng phòng Phòng GD&ĐT, thầy giáo Phan Huy Hoàng, Phó Trưởng phòng GD&ĐT, quý thầy cô giáo là chuyên viên Phòng GD&ĐT thị xã cùng quý cô giáo Cán bộ quản lý của 16 đơn vị tiểu học trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Năm học 2022-2023 là năm học thực hiện dựa trên kết quả quản lý dạy học thích ứng trạng thái bình thường mới, các thành tựu bước đầu về chuyển đổi số của tỉnh và Ngành.., toàn Ngành giáo dục thị xã quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu chương trình đổi mới giáo dục phổ thông 2018 các khối lớp 1,2,3; 6,7 và 10; tiến hành đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch và thực hiện hoàn thành kế hoạch năm học đảm bảo chất lượng, ngành Giáo dục thị xã xác định chủ đề năm học 2022-2023 là “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục cấp tiểu học trong tình hình mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà tập trung chỉ đạo những nhiệm vụ chung như sau:

1. Tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 bảo đảm an toàn trường học; chủ động, linh hoạt, thực hiện kế hoạch năm học, phòng chống và ứng phó hiệu quả với thiên tai dịch bệnh.

2. Phát huy những kết quả đạt được của năm học 2021-2022, tiếp tục tăng cường nền nếp, kỷ cương, nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt động giáo dục trong trường tiểu học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường an ninh, an toàn trường học, tích cực phòng/chống xâm hại và bạo lực học đường; chú trọng xây dựng văn hóa học đường và thực hiện thiết thực, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành phù hợp điều kiện thực tế địa phương;

3. Thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT (CTGDPT 2018) đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3 và Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (CTGDPT 2006) đối với lớp 4, lớp 5.

4. Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; thực hiện xây dựng kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng để có đủ giáo viên, đảm bảo chất lượng dạy học các môn học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

5. Chú trọng thực hiện quy hoạch phát triển mạng lưới trường, lớp và cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày theo yêu cầu của CTGDPT 2018; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và thực hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Giáo dục 2019.

6. Chú trọng đổi mới công tác quản lý, quản trị trường học (1) theo hướng phát huy tính chủ động, linh hoạt của nhà trường và năng lực tự chủ, sáng tạo của tổ chuyên môn, giáo viên trong việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; khai thác, sử dụng sách giáo khoa, các nguồn học liệu, thiết bị dạy học hiệu quả, phù hợp thực tiễn; vận dụng linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh; phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và các cơ quan, tổ chức có liên quan tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường.

7. Tích cực đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, hình thức dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh; đẩy mạnh các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kĩ năng sống; tăng cường cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tiếp tục thực hiện Tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia.

Tại Hội nghị, Phòng GD&ĐT thị xã đã biểu dương thành tích đạt được trong năm học vừa qua của cấp học tiểu học, đồng thời cũng đã chỉ ra một số nội dung mà các trường tiểu học cần phải cố gắng thực hiện trong thời gian tới.

 

 

                                                                                       CV: Trần Thị Bích Thành

Số lượt xem : 25195