Sự kiện nổi bật:

THÔNG TIN

Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang đô thị
Để mọi lao động đều có Tết
Để mọi lao động đều có Tết
Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) dịp đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 được Liên đoàn lao động (LĐLĐ) thị xã Hương Trà tổ chức với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm ...
Hương Trà hướng đến một đô thị động lực phía Bắc
Hương Trà hướng đến một đô thị động lực phía Bắc
Phát triển đô thị và lĩnh vực công nghiệp (CN) là các chương trình trọng điểm, ưu tiên hàng đầu của thị xã Hương Trà. Địa phương đã huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, tăng cường xúc tiến, thu hút các ...
10 SỰ KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI TIÊU BIỂU CỦA THỊ XÃ NĂM 2023
10 SỰ KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI TIÊU BIỂU CỦA THỊ XÃ NĂM 2023
Trong năm 2023, thị xã Hương Trà đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Điểm qua một năm có thể tổng kết 10 sự kiện nổi bật của năm 2023 như sau:
Kinh tế - xã hội thị xã một năm nhìn lại
PHẦN IV: ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: TỪ HƯỚNG TIẾP CẬN THIẾT CHẾ XÃ HỘI
PHẦN IV: ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC: TỪ HƯỚNG TIẾP CẬN THIẾT CHẾ XÃ HỘI
Đúng dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2023), Ban Nội chính T.Ư phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham ...
Phần III: MỘT SỐ BÀI VIẾT TIÊU BIỂU CỦA CUỐN SÁCH
Phần III: MỘT SỐ BÀI VIẾT TIÊU BIỂU CỦA CUỐN SÁCH
Đúng dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2023), Ban Nội chính T.Ư phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham ...
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những kết quả và hạn chế cần quan tâm khắc phục.
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, những kết quả và hạn chế cần quan tâm khắc phục.
Tái cơ cấu nông nghiệp có bản chất là quá trình sắp xếp lại các yếu tố liên quan đến một chuỗi giá trị như khâu quy hoạch, cơ sở hạ tầng, hình thức tổ chức sản xuất, chuỗi cung ứng dịch vụ sản xuất cũng như thu hoạch, thu ...
PHẦN II: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỐN SÁCH
PHẦN II: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỐN SÁCH
BBT: Đúng dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2023), Ban Nội chính T.Ư phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham ...
GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH “KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ  ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH”
GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH “KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH”
BBT: Đúng dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2023), Ban Nội chính T.Ư phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham ...