Sự kiện nổi bật:

THÔNG TIN

PHẦN II: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỐN SÁCH
PHẦN II: NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỐN SÁCH
BBT: Đúng dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2023), Ban Nội chính T.Ư phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham ...
GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH “KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ  ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH”
GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH “KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC, GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA NGÀY CÀNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH”
BBT: Đúng dịp Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/2023), Ban Nội chính T.Ư phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham ...
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ “NGHỀ”!
Bác bỏ những luận điệu phản động về Tây Nguyên và người Thượng
Bác bỏ những luận điệu phản động về Tây Nguyên và người Thượng
Những suy diễn, nhận định không khách quan, không đúng bản chất vấn đề về Tây Nguyên và người Thượng của các thế lực thù địch là nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chống phá Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội ...
Quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Một trong những vấn đề quan trọng được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh là cần phải quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc” trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận thiết chế xã hội
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”: Một số vấn đề từ hướng tiếp cận thiết chế xã hội
Thực tế cho thấy, xã hội càng đi vào quỹ đạo phát triển càng có nguy cơ gia tăng tham nhũng, tiêu cực; song càng có năng lực, quyết tâm để đấu tranh phòng, chống tham nhũng và tiêu cực kịp thời, hiệu quả hơn. Tiếp cận thiết chế xã ...
Sức lan tỏa qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị xã
HƯƠNG TRÀ THAM GIA TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN 1975, GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG
Hương Trà – Dấu ấn chương trình bê tông hóa giao thông xóm, kiệt
Hương Trà – Dấu ấn chương trình bê tông hóa giao thông xóm, kiệt
Thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ chính trị về xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Năm 2022, Thị xã Hương Trà ưu tiên nguồn vốn đầu tư thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm về chỉnh trang ...
Phát huy thực chất công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Phát huy thực chất công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao cán bộ phải “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Việc tiếp dân cần thực hiện một cách thực chất, để hoạt động này trở thành một kênh giao tiếp với ...