Sự kiện nổi bật:

Triển khai công tác ngành Văn hóa - Thông tin và Thể thao năm 2021
Triển khai công tác ngành Văn hóa - Thông tin và Thể thao năm 2021
Ngày 19/1, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Hương Trà tổ chức hội nghị tổng kết nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có ông ...
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920-04/10/2020)
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920-04/10/2020)
Hướng tới tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020), Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, Trang Thông tin điện tử Thị ủy Hương Trà đăng toàn văn Đề cương.
Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI
Thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI
Ban Tuyên giáo Trung ương có văn bản số 8697-CV/BTGTW, ngày 04/6/2020 về việc thông báo về Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI trên cơ sở đổi tên Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019.(có file ...
Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019
Thông báo Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019
Ngày 03/3/2020, BCĐ Công tác thông tin đối ngoại - Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã có Công văn số 1195-CV/BCĐ về việc tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2019. “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ...
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)
Ngày 11/11/2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 63-HD/BTG về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ...
Cuộc thi trắc nghiệm
Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu ​90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”
Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), ngày 22/8/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt ...
Giới thiệu về Hương Trà
Thị xã Hương Trà ở vị trí giữa trung độ của tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm trong tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây; có tuyến quốc lộ 1a và tuyến đường sắt Bắc - nam đi qua với chiều dài 12km, tuyến đường phía Tây thành phố Huế dài ...