Sự kiện nổi bật:

THÔNG TIN ĐẠI HỘI

Đại hội Đảng lần I: Chống đế quốc, chống chiến tranh
Đại hội Đảng lần I: Chống đế quốc, chống chiến tranh
Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Ban Biên tập xin tóm tắt các kỳ Đại hội của Đảng theo hình thức đồ họa để bạn đọc tiện theo dõi.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021
(ĐCSVN) - Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng từ ngày 25/1/2021 ...
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Hương Trà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Diễn văn Bế mạc
Ban Thường vụ Thị ủy Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
ỦY BAN KIỂM TRA
ỦY BAN KIỂM TRA
Tải về file:
Ban chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị lần thứ nhất, Khóa XIV, Nhiệm kỳ 2020-2025
PHẦN BẦU CỬ