Sự kiện nổi bật:

THÔNG TIN

Cập nhật lúc : 28/01/2021

Đại hội Đảng XI: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Đại hội Đảng XI: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Đại hội Đảng XI thông qua những quvết sách của sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo nền tảng để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội lần thứ XI của Đảng họp từ ngày 12 đến 19/1/2011, tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng./.

 

Số lượt xem : 1600