Sự kiện nổi bật:

THÔNG TIN

Cập nhật lúc : 29/01/2021

Đại hội Đảng XII: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Đại hội Đảng XII: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Nội dung đầu tiên của chủ đề Đại hội Đảng lần thứ XII được xác định là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đại hội lần thứ XII của Đảng họp từ ngày 20 đến 28/1/2016 tại Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức vụ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII./.

 

Số lượt xem : 1098