Sự kiện nổi bật:

THÔNG TIN

Cập nhật lúc : 27/01/2021

Đại hội Đảng X: Thay đổi trong nhận thức và tư duy

Đại hội Đảng X: Thay đổi trong nhận thức và tư duy

Đại hội Đảng X khẳng định những bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng sau 20 năm đổi mới, thể hiện bước đột phá trong thay đổi tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng họp từ ngày 18 đến 25/4/2006, tại Hà Nội. Đồng chí Nông Đức Mạnh được bầu lại làm Tổng Bí thư của Đảng./.

 

Số lượt xem : 691