Sự kiện nổi bật:

Hoạt động của mặt trận và đoàn thể

Cập nhật lúc: 02/06/2023

LĐLĐ thị xã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 và nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư

Ngày 01/6/2023, Liên đoàn Lao động thị xã Hương Trà tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hoá Huế, con người Huế, quyết tâm sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương” và nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Nhật Minh – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị uỷ, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã đã truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2023 gắn với những ví dụ minh họa trong thực tiễn giúp cán bộ chủ chốt các CĐCS trực thuộc LĐLĐ thị xã Hương Trà nhận thức sâu sắc những nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới; về con người và yêu cầu xây dựng con người mới. 

Giới thiệu tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Lê Nhật Minh nhấn mạnh: Tác phẩm là cẩm nang trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vấn đề rất cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Sau hội nghị, Liên đoàn Lao động thị xã yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục triển khai học tập, quán triệt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2023 và nội dung tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với hình thức phong phú, sinh động, sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

                                                                                              Trường Sơn

Số lượt xem : 12871