Sự kiện nổi bật:

TIÊU ĐIỂM

Cập nhật lúc: 25/01/2021

Phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng: Thông qua các quy chế, chương trình làm việc của Đại hội

Phiên họp trù bị Đại hội XIII của Đảng: Thông qua các quy chế, chương trình làm việc của Đại hội

Sáng 25/1/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Thủ đô Hà Nội. Đại hội diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 với phương châm: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. Ảnh: TTXVN

Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương tại phiên họp.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại phiên họp.
Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Trong ảnh: Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại phiên họp.

Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Trong ảnh: Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương tại phiên họp.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tại phiên họp.
Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Trong ảnh: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ tại phiên họp.

Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Trong ảnh: Đại biểu biểu dự Đại hội.
Ảnh: TTXVN

 

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Ảnh: TTXVN

 

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu đoàn Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua danh sách Ban Thẩm tra tư cách đại biểu.

Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu để đề nghị Đại hội thông qua.

Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân giới thiệu danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu để đề nghị Đại hội thông qua.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Đoàn Chủ tịch biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Ảnh: TTXVN

Trong ảnh: Các đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.
Ảnh: TTXVN

Số lượt xem : 1098