Sự kiện nổi bật:

Danh bạ, hộp thư công vụ

Cập nhật lúc : 11/09/2019
Stt Họ và tên Điện thoại Email
1 Nguyễn Tài Tuệ 0763734444 nttue.huongtra@tinhuyhue.vn
2 Lê Hồng Thắng 0914210429 lhthang.huongtra@tinhuyhue.vn
3 Dương Bá Thanh 0989295097 dbthanh.huongtra@tinhuyhue.vn
4 Nguyễn Thị Thanh Toàn
ntttoan.huongtra@tinhuyhue.vn
5 Nguyễn Thị Thu Hương
ntthuong.huongtra@tinhuyhue.vn
6 Lê Nhật Minh 0984118727 lnminh.huongtra@tinhuyhue.vn
7 Văn Hữu Khanh 0942595234 vhkhanh.huongtra@tinhuyhue.vn
8 Lê Thị Liễu 0376370169 ltlieu.huongtra@tinhuyhue.vn
9 Hồ Cảm
hocam.huongtra@tuhue
10 Hồ Xuân An 0916410134 hxan.huongtra@tinhuyhue.vn
11 Võ Thị Thu Hà 0905041669 vttha.huongtra@tinhuyhue.vn
12 Hồ Thị Kim Ngân 0979033455 htkngan.huongtra@tinhuyhue.vn
13 Đặng Công Lợi 0906567636
14 Trương Đình Đổng 0905559306 tddong.huongtra@tinhuyhue.vn
15 Trương Minh Hiền 0988370777 tmhien.huongtra@tinhuyhue.vn
16 Phạm Thị Mai Thanh 0961388506
17 Trần Thị Nhung 0913336171
18 Hoàng Thị Phương Lan 0398340096
19 Lê Thị Ngọc Hoa 0946423459
20 Lê Anh Trung 0359210261
21 Hồ Công Thành 0905260585 hcthanh.huongtra@tinhuyhue.vn
22 Trương Phước Tấn 0905559112
23 Hoàng Kim Hiển 0834898007
24 Trần Thị Hoài Trang 0984503354
25 Võ Nữ Huyền Anh 0935787088
26 Hà Văn Sỹ 0988330391
27 Lê Văn Thủy 0909039631
28 Hồ Thị Thanh Hương 0969548526
29 Nguyễn Thanh Siêng 0989423032
30 Trần Hưng Nghĩa 0983408713
31 Nguyễn Thị Mỹ Hương 0985970197
32 Nguyễn Văn Thắng   nvthang.huongtra@tuhue
33 Trương Thị Ngọc Lan   ttnlan.huongtra@tuhue

Số lượt xem : 3148