Sự kiện nổi bật:

Giới thiệu

Cập nhật lúc : 23/08/2019

Giới thiệu về Hương An

Phường Hương An thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế nằm trong vùng tọa độ 16°28′2″ vĩ độ Bắc và 107°31′2″ kinh độ Đông, cách trung tâm thị xã Hương Trà 8 km, cách trung tâm thành phố Huế 6 km. Phía Đông giáp phường An Hòa và Hương Long (thành phố Huế) ; phía Tây giáp phường Hương Chữ và phường Hương Hồ; phía Nam giáp phường Hương Hồ ; phía Bắc giáp phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà) và phường An Hòa (thành phố Huế). Phường có chiều dài từ Bắc xuống Nam khoảng 6,5 km, Tây sang Đông nơi rộng nhất khoảng 3 km, nơi hẹp nhất 0,4 km hình thể nhỏ hẹp về phía Bắc, vuông vức về phía Tây Nam, là xã nằm vùng ven thành phố nên rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, giao lưu thương mại.

 

Tổng diện tích tự nhiên toàn phường là 1069 ha (trong đó đất nông nghiệp 758,50 ha, phi nông nghiệp 296,77 ha, đất chưa sử dụng 13,73 ha). Diện tích đất các loại như sau: đất nông nghiệp: 758,50ha; đất phi nông nghiệp: 296,77 ha; đất chưa sử dụng: 13,73 ha[1]. Dân số: 5.846 người 7.100 (tính đến tháng 12/2018)

Theo Ô châu cận lục – 1555, thời Lê - Mạc vùng đất Hương An thuộc phủ Triệu Phong, xứ thừa tuyên Thuận Hóa. Các làng cổ tại Hương An mà Dương Văn An đã ghi nhận trong sách Ô châu cận lục là Bồn Chử (tức Bồn Trì), Chử Hồ (tức Thanh Chử), Bồn Phổ thuộc huyện Kim Trà, phủ Triệu Phong (về sau Đoan Quốc Công đổi tên là Hương Trà) và Cổ Bưu, An Lưu thuộc huyện Tư Vinh, phủ Triệu Phong (về sau Đoan Quốc Công đổi tên là Phú Vang). Làng An Hòa trước được gọi là An Hòa Thượng nguyên gốc làng An Hòa, thuộc tổng An Hòa thời chúa Nguyễn (1774), từ sau năm 1803 để xây dựng kinh thành Huế từ thời vua Gia Long đã di dời một bộ phận dân cư đến định cư bên bờ bắc nhánh Khe Nhự (hói Gio Cả). Làng An Vân trước được gọi là An Vân Thượng nguyên gốc làng An Vân, thuộc  tổng An Vân thời chúa Nguyễn (1774), từ sau năm 1803 để xây dựng kinh thành Huế từ thời vua Gia Long đã di dời một bộ phận dân cư đến định cư bên bờ phía đông nhánh Khuê Chữ, sông Bạch Yến.

Vào thời Đồng Khánh (1886) các làng Cổ Bưu, Bồn Phổ, Bồn Trì, Thanh Chữ, An Lưu thuộc tổng Long Hồ, các thôn An Vân, An Hòa thuộc tổng An Ninh huyện Hương Trà.

Tháng 10-1945, thực hiện chủ trương của tỉnh giải thể cấp tổng thành lập xã là cấp hành chính ở cơ sở cho thống nhất với toàn quốc, các làng thuộc vùng đất Hương An trực thuộc các xã sau: xã Hương Dân gồm các làng Bồn Phổ, Bồn Trì, Thanh Chữ, An Lưu (trước thuộc tổng Long Hồ); xã Hương Lâm gồm các xã An Hòa Thượng, An Vân Thượng, Nham Biều, Lựu Bảo; xã Hương Trúc gồm các làng Trúc Lâm, Cổ Bưu.

Ngày 26-3-1947, để thuận lợi cho công tác chỉ đạo, chính quyền cách mạng đã hợp các làng Bồn Phổ, Bồn Trì, Thanh Chữ, An Lưu của xã Hương Dân và các làng La Chữ, Quê Chữ, An Đô, Phụ Ổ của xã Hương Khê thành xã Hương Thái; các làng An Vân Thượng, An Hòa Thượng, Cổ Bưu cùng một số làng khác thuộc 3 xã Hương Hồ, Hương Lâm, Hương Trúc hợp thành xã Hương Du, sau đổi thành Hương Liệu [2].

Ngày 20-4-1956, Thủ hiến Trung Việt  ra Nghị định số 711-ND-PC, thành lập 6 quận mới và 2 Nha đại diện hành chính (ĐDHC) ở tỉnh Thừa Thiên. Các làng An Vân Thượng, An Hòa Thượng thuộc xã Hương Hồ [3] và các làng Bồn Trì, Bồn Phổ, Cổ Bưu, Thanh Chữ, An Lưu thuộc xã Hương Chữ [4].

Ngày 11-3-1977, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 62-CP về hợp nhất các huyện tại Tỉnh Bình Trị Thiên, theo đó các thôn An Hòa Thượng, An Vân Thượng (xã Hương Hồ), Bồn Trì, Bồn Phổ, Cổ Bưu, Thanh Chữ, An Lưu (xã Hương Chữ) thuộc huyện Hương Điền.

Ngày 11-9-1981, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 64-HĐBT “về việc mở rộng thành phố Huế, thị xã Đông Hà và phân vạch lại địa giới các huyện Hương Điền, Hương Phú, Bến Hải, Triệu Hải thuộc tỉnh Bình Trị Thiên”, theo đó các thôn Thanh Chữ, Cổ Bưu, Bổn Trì, Bổn Phổ, An Lưu của xã Hương Chữ được nhập vào xã Hương Hồ để sáp nhập vào thành phố Huế.

Ngày 17-9-1981, Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 73-HĐBT “về việc phân vạch địa giới một số xã thuộc tỉnh Bình Trị Thiên” đã quyết định thành lập một xã mới ở thành phố Huế, lấy tên là xã Hương An trên cơ sở sáp nhập các thôn Thanh Chữ, Cổ Bưu, An Lưu, Bổn Trì, Bổn Phổ, An Vân Thượng, An Hòa Thượng tách từ xã Hương Hồ. Như vậy, tên Hương An với tư cách là một đơn vị hành chính chính thức từ năm này.

Ngày 29-9-1990 Hội đồng Bộ trưởng ra Quyết định số 345-HĐBT, điều chỉnh lại địa giới các đơn vị hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế, theo đó xã Hương An thuộc thành phố Huế về huyện Hương Điền. Chia huyện Hương Điền thành 3 huyện là huyện Hương Trà, huyện Phong Điền và huyện Quảng Điền. Xã Hương An trực thuộc huyện Hương Trà.

Ngày 15-11-2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP “Về việc thành lập thị xã Hương Trà và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế”, theo đó xã Hương An được đổi thành phường Hương An gồm có 9 tổ dân phố: Tổ dân phố 1, Tổ dân phố 2 (tách ra thôn Thanh Chữ), Tổ dân phố 3, Tổ dân phố 4 (tách ra từ thôn Cổ Bưu), Tổ dân phố 5 (thôn Bồn Phổ), Tổ dân phố 6 (thôn An Lưu), Tổ dân phố 7 (thôn Bồn Trì), Tổ dân phố 8 (thôn An Vân), Tổ dân phố 9 (thôn An Hòa).

Ngày 31-12-2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ra Quyết định số 3146/QĐ-UBND về việc sáp nhập, thành lập tổ dân phố mới thuộc thị xã Hương Trà, phường Hương An gồm có 07 Tổ dân phố: Tổ dân phố Thanh Chữ (sáp nhập Tổ dân phố 1 và Tổ dân phố 2), Tổ dân phố Cổ Bưu (sáp nhập Tổ dân phố 3 và Tổ dân phố 4), Tổ dân phố Bồn Phổ (Tổ dân phố 5), Tổ dân phố An Lưu (Tổ dân phố 6), Tổ dân phố Bồn Trì (Tổ dân phố 7), Tổ dân phố An Vân (Tổ dân phố 8), Tổ dân  phố An Hòa (Tổ dân phố 9).

Về địa hình, phường Hương An thuộc vùng bán sơn địa, phân hóa thành các vùng: núi (núi thấp và núi trung bình), gò đồi (gò đồi thấp, đồi trung bình, đồi cao) và đồng bằng. Địa hình có độ dốc có độ dốc < 5%.

Về khí hậu: Hương An có khí hậu nhiệt đới gió mùa với hai mùa là mùa khô (từ tháng 2 đến tháng 8) và mùa mưa (từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau). Mùa mưa thường chiếm 75-80% lượng mưa cả năm. Mưa nhiều thường vào khoảng các tháng 10 và 11 với lượng mưa khoảng 750-1000mm. Mùa khô chỉ chiếm lượng mưa khoảng 20% tổng lượng mưa của cả năm. Những tháng mưa ít nhất là từ tháng 2 đến tháng 4.

Do đặc điểm địa hình và thổ nhưỡng, nên Hương An có lợi thế của từng vùng để phát triển kinh tế. Ở vùng gò đồi ở phía Tây Nam của phường chủ yếu là phát triển kinh tế rừng, cây ăn quả, khai thác các loại động vật và thực vật tự nhiên; vùng đồng bằng phía Bắc đến thôn Bồn Trì của phường là vùng sản xuất nông nghiệp chính với các loại cây lúa, hoa màu và là vùng tập trung cư dân.

Về hệ thống giao thông:  Hương An có hệ thống giao thông khá thuận lợi, ngoài 2 trục đường chính Quốc lộ 1A và đường phía Tây thành phố Huế với chiều dài khoảng 6km, trên địa bàn phường có khoảng 12km đường trục chính, 22 km đường thôn, xóm được nhựa hóa và bê-tông hóa 100%; hệ thống cầu cống khá hoàn chỉnh (cầu Cổ Bưu và 03 cầu dân dụng).

Về đời sống văn hóa: Tại Hương An những phong tục phổ biến như cưới hỏi, tang ma không khác biệt với các địa phương khác tại Thừa Thiên Huế. Tại Hương An, ngoài việc thờ cúng tổ tiên ông bà trong bổn tộc, nhân dân còn thờ những vị thần như: các vị thần hiền (tức Thành hoàng); những thần linh vô hình; những kẻ khuất mặt là người cùng nghề, có đức độ, uy tín với địa phương đã chết bất đắc kỳ tử tại địa điểm làm ăn. Hương An có hai tôn giáo là Phật giáo với 01 chùa, 04 niệm Phật đường; hơn 15% dân số theo Phật giáo. Công giáo có mặt ở Hương An vào cuối thế kỷ 18 với 01 nhà thờ có tên là Thánh đường Thánh Mẫu Môi Khôi thuộc Giáo xứ An Vân, 95 hộ, khoảng 420 tín đồ theo Công giáo.

       II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

       - Đảng bộ Hương An hiện có 171 đảng viên, sinh hoạt tại 14 chi bộ, bao gồm: 7 chi bộ Tổ dân phố, 3 chi bộ trường học, chi bộ Quân sự, chi bộ Công an, chi bộ Trạm Y tế và chi bộ Hợp tác xã.  

       - Ban Chấp hành Đảng bộ: 12 đồng chí 

          1. Đ/c Nguyễn Chí Công                  7. Đ/c Hà Thị Nguyệt

          2. Đ/c Nguyễn Đăng Sâm                    8. Đ/c Vĩnh Cương

          3. Đ/c Phan Phước Thìn                   9. Đ/c Nguyễn Thị Đan Thanh

          4. Đ/c Nguyễn Đăng Hợi                     10. Đ/c Hà Thanh Minh             

          5. Đ/c Nguyễn Xuân Chớ                    11. Đ/c Nguyễn Đăng Nhàn

          6. Đ/c Nguyễn Ngọc Hoàng                12. Đ/c Nguyễn Thị Xuyến

          - Ban Thường vụ Đảng ủy: 03 đồng chí

          1. Đ/c Nguyễn Chí Công

          2. Đ/c Nguyễn Đăng Sâm

          3. Đ/c Phan Phước Thìn

          - Bí thư Đảng uỷ: Đ/c  Nguyễn Chí Công

          - Phó Bí thư Đảng uỷ: Đ/c  Nguyễn Đăng Sâm

          - Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy: 05 đồng chí

          1. Đ/c Nguyễn Đăng Sâm - Chủ nhiệm

          2. Đ/c Nguyễn Đăng Hợi - Phó Chủ nhiệm

          3. Đ/c Hà Thanh Minh

          4. Đ/c Lê Xuân Hải

          5. Đ/c Nguyễn Thị Đan Thanh

         [1] Số liệu thống kê năm 2015.

[2]. Đến ngày 10-3-1948 xã Hương Liệu đổi thành xã Hương Mai.

[3]. Xã Hương Hồ được thành lập trên cơ sở địa giới của các làng: Ngọc Hồ, Long Hồ Thượng, Long Hồ Hạ, Xước Dũ, Nham Biều (5 làng này nguyên thuộc tổng Long Hồ, huyện Hương Trà) và các làng An Bình, An Hòa Thượng, An Vân, Lựu Bảo (4 làng này nguyên thuộc tổng An Ninh, huyện Hương Trà). 

[4]. Xã Hương Chữ được thành lập trên cơ sở địa giới của các làng: Bồn Trì, Bồn Phổ, Cổ Bưu, Thanh Chữ, An Lưu, La Chữ, Quê Chữ, Phụ Ổ, An Đô (9 làng này nguyên thuộc tổng Long Hồ, huyện Hương Trà) và làng An Đô (nguyên thuộc tổng Phú Ốc, huyện Hương Trà).

Số lượt xem : 1211