Sự kiện nổi bật:

Giới thiệu

Cập nhật lúc : 06/09/2019

Giới thiệu về Hương Trà

Thị xã Hương Trà ở vị trí giữa trung độ của tỉnh Thừa Thiên Huế, nằm trong tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây; có tuyến quốc lộ 1a và tuyến đường sắt Bắc - nam đi qua với chiều dài 12km, tuyến đường phía Tây thành phố Huế dài 19 km, có Quốc lộ 49a dài 6 km. Hương Trà có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 07 phường và 09 xã; với diện tích tự nhiên là 51.853,4 ha và 118.354 nhân khẩu. Trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa của Thị xã là phường Tứ Hạ, cách thành phố Huế 15 km về phía Bắc.

I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Thị xã Hương Trà là đô thị loại IV thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, có tọa độ địa lý từ 10703630 đến 10700445 kinh độ đông; từ 1601630 đến 1603630 vĩ độ bắc. Ở vị trí trung độ của tỉnh, thị xã Hương Trà tiếp giáp với phần lớn các đơn vị hành chính thuộc tỉnh, phía bắc giáp huyện Quảng Điền và Biển Đông, phía nam giáp thị xã Hương Thủy và huyện A Lưới, phía đông giáp thành phố Huế, thị xã Hương Thủy và huyện Phú Vang, phía tây giáp huyện Phong Điền và huyện A Lưới. Thị xã Hương Trà có 51.853,4 ha diện tích tự nhiên và 118.354 nhân khẩu[1].

Thị xã Hương Trà có vị trí chiến lược quan trọng về quân sự. Trên địa bàn thị xã có 2 tuyến giao thông quan trọng là Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc - Nam. Ngoài ra còn có các tuyến đường khác như: Đường phía tây thành phố Huế có chiều dài 36 km nối Hương Trà và thị xã Hương Thủy, thông với Quốc lộ 1A; Quốc lộ 49A nối thành phố Huế với A Lưới, đoạn qua Hương Trà dài 25 km; Quốc lộ 49B, đoạn qua Hải Dương và Hương Phong dài 6 km, nối với thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang; tuyến đường thủy với sông Bồ và sông Hương.

Hương Trà có địa hình phong phú gồm các vùng: Rừng núi, gò đồi, đồng bằng và đầm phá ven biển. Một số ngọn núi và đồi là những điểm cao ác liệt trong chiến tranh. Ở vùng núi và giáp ranh có những thung lũng, từng là chiến khu, hậu cứ của cách mạng như Dương Hòa, Khe Trái, Khe Điên... Phá Tam Giang thuộc địa giới hành chính Hương Trà rộng 837 ha. Hai con sông lớn của tỉnh là sông Hương và sông Bồ đều chảy qua địa bàn Hương Trà, hợp lưu ở phía hạ nguồn trước khi đổ ra Biển Đông.

Theo dòng lịch sử, địa danh, địa giới của Hương Trà và các đơn vị trực thuộc có nhiều thay đổi. Đầu thế kỷ XIV, Hương Trà là một bộ phận của châu Hóa, nước Đại Việt. Thời nhà Mạc, vùng đất này thuộc huyện Kim Trà của phủ Triệu Phong. Năm 1835, dưới thời vua Minh Mạng, huyện Hương Trà có 6 tổng (Phú Ốc, Vĩnh Trị, Hương Cần, Phú Xuân, Long Hồ và An Ninh) với 98 làng.

Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, tỉnh Thừa Thiên tiến hành giải thể cấp tổng, thành lập xã là cấp hành chính ở cơ sở để thống nhất với toàn quốc. Từ 6 tổng, huyện Hương Trà được tổ chức lại thành 10 xã: Hương Thái, Hương Mai, Hương Thọ (thuộc tổng Long Hồ); Hương Bình (thuộc tổng An Ninh); Hương Vân, Hương Thạnh (thuộc tổng Phú Ốc và một phần tổng Hương Cần); Hương Toàn (thuộc tổng Hương Cần); Hương Phong, Hương Hải, Hương Vĩnh (thuộc tổng Vĩnh Trị và tổng Phú Xuân).

Năm 1948, chính quyền cách mạng ở vùng núi hai huyện Phong Điền, Hương Trà được thành lập. Vùng núi huyện Hương Trà có 4 xã: Hương Lâm, Hương Nguyên, Hương Sơn, Hương Hữu[1].

Về phía chính quyền thực dân Pháp, Hương Trà được điều chỉnh thành 6 tổng như trước đây, đến năm 1951, từ 6 tổng, hình thành thành 3 khu vực hành chính: Bao Vinh, Kim Long và Phú Ốc. Sau Hiệp định Genève năm 1954, chính quyền Sài Gòn thay đổi các đơn vị hành chính ở Thừa Thiên Huế, trong đó quận Hương Trà gồm 9 xã: Hương Bằng, Hương Cần, Hương Chữ, Hương Hồ, Hương Long, Hương Phú, Hương Sơ, Hương Vinh, Hương Xuân[2].

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975), huyện Hương Trà thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế gồm 12 xã: Hương Bằng, Hương Chữ, Hương Hồ, Hương Long, Hương Phú, Hương Sơ, Hương Vinh, Hương Xuân (8 xã này nguyên thuộc quận Hương Trà), Hương Toàn (nguyên là xã Hương Cần, quận Hương Trà), Hương Hải (nguyên là xã Điền Thái, quận Hương Điền), Hương Phong (nguyên là xã Quảng Hòa, quận Quảng Điền), Hương Thọ gồm 3 làng của xã Thượng Điền (Hải Cát, La Khê và Thạch Hàn) và 2 làng của xã Thượng Hòa (Kim Ngọc và Đình Môn) của quận Nam Hòa sáp nhập lại 

Ngày 11-3-1977, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 62/CP hợp nhất 3 huyện Phong Điền, Quảng Điền và Hương Trà thành huyện Hương Điền gồm 33 xã, trong đó có 12 xã của huyện Hương Trà.

Do yêu cầu mở rộng địa giới thành phố Huế, ngày 11-9-1981, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 64/QĐ-HĐBT, nhập 7 xã Hương Hải, Hương Phong, Hương Vinh, Hương Sơ, Hương Long, Hương Hồ, Hương Thọ vào thành phố Huế. Tháng 11-1981, xã Hương An được thành lập trên cơ sở 5 thôn An Lưu, Bồn Trì, Bồn Phổ, Cổ Bưu, Thanh Chữ của xã Hương Chữ và 2 thôn An Vân, An Hòa của xã Hương Hồ; đồng thời chuyển thôn Dương Hòa, xã Hương Thọ và thôn 1 Thai Dương Hạ, Hương Hải sang huyện Hương Phú.

Sau khi tỉnh Thừa Thiên Huế được tái lập, ngày 29-9-1990, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 345/QĐ-HĐBT, điều chỉnh địa giới các đơn vị hành chính. Huyện Hương Trà được tái lập gồm thị trấn Tứ Hạ và 15 xã: Hải Dương, Hương Phong, Hương Vinh, Hương Toàn, Hương Hồ, Hương An, Hương Xuân, Hương Chữ, Hương Vân, Hương Văn, Hương Thọ, Bình Điền, Bình Thành, Hương Bình, Hồng Tiến.

Ngày 15-11-2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 99/NQ-CP thành lập thị xã Hương Trà và các phường thuộc thị xã Hương Trà. Theo quyết định này, thị xã Hương Trà có 16 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 7 phường: Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Vân, Hương Chữ, Hương An, Hương Hồ và 9 xã: Hương Toàn, Hương Vinh, Hương Phong, Hải Dương, Hương Thọ, Bình Thành, Bình Điền, Hương Bình, Hồng Tiến.

II. NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG

Nối tiếp truyền thống yêu nước của các bậc tiền nhân, cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, các tầng lớp nhân dân Hương Trà đã tích cực tham gia các phong trào đấu tranh chống xâm lược. Đặc biệt, từ khi Đảng bộ Thừa Thiên Huế thành lập (4-1930), nhiều trí thức, thanh niên yêu nước ở Hương Trà đã tham gia các hoạt động do Đảng lãnh đạo như: Kỷ niệm Quốc tế Lao động 1-5-1930, ủng hộ Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 và phong trào dân chủ sôi nổi những năm 1936-1939. Từ trong phong trào đấu tranh, đã hình thành các nhóm thanh niên yêu nước hoạt động ở các khu vực Bao Vinh - Minh Hương, Lại Bằng - Phú Ốc, Thanh Lương - Hương Cần, Kim Long - Xuân Hòa, An Hòa - Triều Tây - La Chữ.

Giữa năm 1937, theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Thừa Thiên, Chi bộ Đảng huyện Hương Trà được thành lập gồm 4 đồng chí, do đồng chí Đặng Cháu làm Bí thư. Chi bộ Đảng ra đời đã đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng trong huyện. Tuy số lượng ít, hoạt động trong điều kiện bí mật, bị khủng bố gắt gao nhưng các đảng viên đã nỗ lực gây dựng được cơ sở cách mạng ở một số vùng và tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh do Tỉnh ủy lãnh đạo.

Ngày 17-8-1945, Ủy ban khởi nghĩa huyện được thành lập, tổ chức huy động nhân dân các tổng tham gia khởi nghĩa giành chính quyền. Trong các ngày từ 20 đến 23-8-1945, với khí thế cách mạng sôi sục, được tự vệ các làng hỗ trợ bằng đại đao, gươm, kiếm, quần chúng đã giương cao băng cờ, biểu ngữ biểu dương lực lượng, giành thắng lợi ở các tổng, rồi tiến về huyện lỵ. Ủy ban khởi nghĩa tuyên bố xóa bỏ chính quyền địch, thành lập và ra mắt chính quyền cách mạng của nhân dân.

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Đảng bộ và nhân dân Hương Trà cùng phong trào chung của toàn tỉnh, đã vượt qua gian khổ, hy sinh và mọi thử thách ở chiến trường địch hậu, xây dựng các làng kháng chiến, các cơ sở kháng chiến ở vùng tạm chiếm, lập nên nhiều chiến công vang dội.

Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân dân Hương Trà cùng với nhân dân toàn tỉnh đã trải qua những chặng đường đấu tranh cam go, khốc liệt, anh dũng, kiên cường đánh bại các chiến lược chiến tranh của địch trên đất Thừa Thiên Huế lập nên những chiến công vang dội như các cuộc đồng khởi miền núi (1960), đồng bằng (1964), tổng tiến công nỗi dậy Xuân 1968... Đặc biệt, trong chiến dịch Huế - Đà Nẵng Xuân 1975, Đảng bộ và nhân dân Hương Trà đã cùng với lực lượng toàn tỉnh, được sự hỗ trợ của bộ đội chủ lực đã tiến công, nỗi dậy nhanh chóng bao vây địch trên khắp địa bàn. Chiều ngày 24 tháng 3 năm 1975 đánh dấu sự kiện lịch sử - Hương Trà hoàn toàn giải phóng.

Với sự kiện chiến thắng ngày 24 tháng 3 năm 1975 đã khẳng định tinh thần yêu nước, ý chí độc lập tự do của quân và dân Hương Trà trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy cam go, thử thách; đồng thời góp sức vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Suốt 30 năm kháng chiến cứu nước, quân và dân Hương Trà bất chấp mọi thủ đoạn thâm độc, hành động gian ác của kẻ thù, bất chấp chiến tranh huỷ diệt, bất chấp mọi hy sinh về tính mạng và tài sản, bất chấp khủng bố, “tố cộng”, “diệt cộng”, người này ngã, người khác tiến lên, nơi này khó khăn, nơi kia tháo gỡ... đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để chiến đấu với một tinh thần anh dũng, bất khuất, kiên cường, thuỷ chung cùng nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ để đi trọn con đường cho đến ngày toàn thắng.

Bảng vàng của Tổ quốc đã ghi công những cống hiến to lớn của quân và dân Hương Trà trong 2 cuộc kháng chiến cứu nước: thị xã Hương Trà, Ban An ninh huyện (nay là thị xã), 8 phường, xã (Hương Vân, Hương An, Hương Văn, Hương Hồ, Hương Xuân, Hương Chữ, Hương Thọ, Hồng Tiến) và 03 cá nhân được trao tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 243 Bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

I III. MỘT SỐ NÉT NỔI BẬT

Sau gần 45 năm ngày quê hương hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ và nhân dân Hương Trà đã đoàn kết, nỗ lực xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ở mức cao, tổng giá trị sản xuất năm 2018 (giá cố định năm 2010) ước thực hiện 6.726 tỷ đồng, tăng 15,2% so năm 2017; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 1.450 tỷ đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 256 tỷ đồng; dịch vụ tiếp tục phát triển đa dạng; cơ cấu sản phẩm công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, quy mô sản xuất hầu hết các ngành chủ lực của thị xã đều tăng. Thị xã đã tập trung các nguồn lực cho 2 nhiệm vụ lớn là xây dựng phường văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới và đã đạt những kết quả đáng khích lệ; bộ mặt đô thị có ngày càng khởi sắc, khang trang; đến nay thị xã đã có 3/9 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, dự kiến đến cuối năm 2019 sẽ có thêm 3 xã đạt chuẩn.

Trên lĩnh vực văn hoá, xã hội, thị xã đã chú trọng thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và chăm lo đời sống về mọi mặt của nhân dân, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh được nâng lên; có 44/64 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia, chiếm 68,75%. Thường xuyên quan tâm việc thực hiện các chương trình y tế quốc gia, y tế cơ sở, duy trì 100% xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; công tác khám chữa bệnh ngày càng được nâng cao về chất lượng; tổ chức tốt công tác phòng chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, truyền thông dân số; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên đạt 1,02%. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hoá thể, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh đô thị được triển khai rộng khắp. Chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm lo các gia đình chính sách, đối tượng xã hội; tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân 95%; tỷ lệ hộ nghèo còn 3,8%; quan tâm việc đào tạo nghề, giải quyết việc làm; ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, công tác và đời sống.

Đảng bộ đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh. Xây dựng thế trận thế trận quốc phòng toàn dân gắn thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn; phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện có hiệu quả trên cả diện và điểm.

Hoạt động của HĐND ngày càng được nâng lên; hoạt động giám sát được thực hiện theo chương trình, kế hoạch, đúng quy định pháp luật, phương thức và nội dung giám sát có nhiều đổi mới. Cải cách hành chính đạt được một số tiến bộ tích cực; đã triển khai sắp xếp bộ máy, kiện toàn hệ thống theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Phương thức, nội dung hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể tiếp tục đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai tích cực, từng bước đi vào chiều sâu.

Đảng bộ thị xã hiện có 3.514 đảng viên, sinh hoạt tại 42 TCCS đảng trực thuộc, bao gồm: 26 đảng bộ cơ sở với 314 chi bộ trực thuộc (138 chi bộ thôn, 60 chi bộ trường học, 16 chi bộ, quân sự, 16 chi bộ công an, 16 chi bộ trạm y tế, 7 chi bộ HTX và 62 chi bộ trực thuộc các đảng bộ khối cơ quan) và 16 chi bộ cơ sở. Trong công tác xây dựng Đảng, đã có nhiều chuyển biến tích cực trên tất cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Thường xuyên quán triệt, tuyên tuyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tạo được những chuyển biến tích cực về cả nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được các cấp ủy tập trung thực hiện; tăng cường lãnh đạo củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị, thắt chặt mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân; năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền được nâng lên, dân chủ xã hội được phát huy, mở rộng; đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân đã trở thành động lực và sức mạnh to lớn, tạo tiền đề cơ bản và nền tảng vững chắc cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Việc thực  hiện Chỉ thị số 05 của  Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào cuộc sống, thiết thực hơn. Nét nổi bật trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng những năm qua, đó là: đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong lãnh đạo, điều hành; Đảng bộ đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động; tỷ lệ tổ chức đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm cao. Các cấp ủy, tổ chức đảng từ thị xã đến cơ sở đã chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ XII. Kết quả phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2018, có 40 TCCS đảng được xếp loại: có 6 TCCS đảng HTXSNV (tỷ lệ 15%), 26 TCCS đảng xếp loại HTTNV (tỷ lệ 65%), 5 TCCS đảng xếp loại HTVN (tỷ lệ 12,5%) và 5 TCCS đảng xếp loại không HTVN (tỷ lệ 7,5%). Hằng năm toàn Đảng bộ kết nạp trên 150 đảng viên mới.

 [1]. 4 xã này trong kháng chiến chống Mỹ nhập về Quận 4, miền núi Thừa Thiên Huế.

[2]. Xã Hương Phong chuyển qua quận Quảng Điền và xã Hương Hải chuyển qua quận Hương Điền.[1]. Theo Nghị quyết số 99/NQ-CP, ngày 15-11-2011 của Chính phủ Về việc thành lập thị xã Hương Trà và thành lập các phường thuộc thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Số lượt xem : 2933