Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc: 17/05/2024

Các trường học trên địa bàn phường Hương Xuân tổ chức sinh hoạt chuyên đề đánh giá thực hiện Chỉ thị 34

Ngày 15/5/2024 Chi bộ trường Tiểu học số 1 và Chi bộ trường Tiểu học số 2 phường Hương Xuân đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề (mở rộng) đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ chính trị (Khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, cũng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học”. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Huy - Thị ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thị xã, đồng chí Nguyễn Tiến Giang - Thị ủy viên, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hương Xuân cùng các đồng chí đảng ủy viên phụ trách.

Hội nghị đã được nghe các đồng chí bí thư chi bộ báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ chính trị (Khóa VIII) của nhà trường; quán triệt Thông báo kết luận 642-TB/TU ngày 17/4/2024 của Ban thường vụ Thị ủy và các ý kiến phát biểu của đảng viên và quần chúng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Giang - Thị ủy viên, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hương Xuân đã chỉ rõ những vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của các chi bộ nhà trường, nhất là công tác lãnh chỉ đạo của chi ủy, chi bộ; chức năng thẩm quyền của hội đồng sư phạm, hội đồng thi đua khen thưởng của nhà trường đối với công tác đánh giá về phẩm chất chính trị, tư tưởng của đội ngũ giáo viên, nhân viên hàng năm chưa thật sự quyết liệt; công tác cũng cố xây dựng các đoàn thể (công đoàn, chi đoàn...); những vấn đề tạo môi trường thuận lợi để cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường được rèn luyện phấn đấu, từ đó phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng ưu tú cho đảng xem xét kết nạp Đảng; ý thúc trách nhiệm, nhận thức về Đảng của không ít quần chúng còn hạn chế, chưa hiểu rõ các quy định và thẩm quyền kết luận về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng. Đồng chí bí thư đảng ủy đề nghị chi bộ, ban Giám hiệu nhà trường tập trung có giải pháp khắc phục các tồn tại đã chỉ ra, đồng thời việc đánh giá xếp loại thi đua hàng năm cần làm nghiêm túc, nhất là nội dung về đánh giá công tác chính trị tư tưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huy - Thị ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thị xã đánh giá trong những năm qua, giáo dục và đào tạo trên địa bàn phường nói riêng và thị xã nói chung đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng, phát triển của địa phương. Tuy nhiên, qua hội nghị đánh giá thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Thị ủy tổ chức vừa qua và quá trình tham gia cùng tổ công tác phát triển đảng của Thị ủy khi làm việc tại các địa phương đã có những vấn đề cần làm rõ liên quan đến chỉ tiêu phát triển đảng hàng năm của ngành giáo dục, các trường học, nhất là việc nhận xét về lý lịch quần chúng trong công tác phát triển đảng. Đồng chí trưởng phòng cũng lưu ý đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đặt ra yêu cầu rất cao về tiêu chí của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm giáo dục con người toàn diện (đức, trí, thể, mỹ), nhà giáo ngoài việc là điển hình của phương thức tiếp cận giáo dục và kỹ năng đào tạo hiện đại thì vẫn phải lưu giữ và phát huy tính điển hình nêu gương, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị đã được quy định trong các tiêu chí đánh giá chuẩn giáo viên hàng năm. Đặc biệt là trong những năm tới theo lộ trình thị xã Hương Trà sẽ thực hiện đề án tinh giảm biên chế của ngành giáo dục theo quy định thì việc xem xét các tiêu chí đánh giá nhận xét sẽ có tiêu chí về công tác chính trị tư tưởng của giáo viên, nhân viên. Đồng chí mong rằng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chi ra để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của địa phương.

Tiến Giang

Số lượt xem : 2048