Sự kiện nổi bật:

NGHIÊN CỨU

Cập nhật lúc: 09/04/2024

Chuyển đổi số trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội trên địa bàn thị xã

Hiện nay việc chuyển đổi số dần dần được áp dụng trong mọi mặt của xã hội. Chuyển đổi số giúp người dân được bình đẳng về cơ hội tiếp cận dịch vụ và các tiến bộ khoa học xã hội để nâng cao chất lượng cuộc sống. Hoạt động này sẽ không bị rào cản bởi khoảng cách địa lý trên mọi địa phương, vùng miền. Nằm trong lợi ích đó chuyển đổi số trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đặc biệt là đối tượng yếu thế. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ để chăm lo an sinh xã hội tốt hơn cho người dân đang là nhiệm vụ đặt ra, với mục tiêu vừa tạo thuận lợi cho người thụ hưởng chính sách, lại tiết kiệm thời gian cho người làm nhiệm vụ.

 

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn thị xã, trong những năm qua Phòng Lao động-TB&XH bám sát các Chương trình, Kế hoạch chuyển đổi số của ngành, lĩnh vực để tham mưu UBND thị xã triển khai có hiệu quả chương trình Chuyển đổi số của thị xã như: quy định, quy trình tiếp nhận, xử lý, phát hành, quản lý và lưu trữ văn bản điện tử trên các phần mềm quản lý chuyên dụng; triển khai thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt nhằm từng bước cải cách thủ tục hành chính trong chi trả chính sách an sinh xã hội cho người dân, bảo đảm chi trả kịp thời, nhanh chóng, công khai, minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính. Một số kết quả triển khai đạt được cụ thể đó là:

Đã làm tốt công tác chỉ đạo, tham mưu ban hành kế hoạch và phối hợp triển khai. Phòng LĐ-TB&XH đã tham mưu UBND thị xã hành Kế hoạch về triển khai thực hiện chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử trên địa bàn thị xã Hương Trà. Phối hợp với Ngân hàng VietinBank và Bưu điện thị xã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch chi trả chính sách xã hội bằng phương thức điện tử cho công chức phụ trách lĩnh vực LĐ- TB&XH các xã, phường và cán bộ chi trả trợ cấp Bảo trợ xã hội của các điểm Bưu điện văn hóa trên địa bàn thị xã. Phổ biến Quy trình triển khai mở tài khoản nhận trợ cấp BTXH hàng tháng đến đối tượng kể từ ngày 26/10/2021. Rà soát danh sách quản lý đối tượng Bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng, đăng ký Lịch thu thập thông tin làm việc ít nhất là 01 ngày để Ngân hàng VietinBank, Bưu Điện thị xã sắp xếp đến trực tiếp tại địa phương tổ chức mở tài khoản cho đối tượng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức cho đối tượng và các tầng lớp nhân dân về tính ưu việt của phương thức chi trả điện tử. UBND các xã, phường đã tổ chức tuyên truyền Kế hoạch số 3868/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND thị xã Hương Trà và phổ biến Quy trình triển khai mở tài khoản nhận trợ cấp BTXH hàng tháng đến đối tượng từ đó người dân, gia đình của các đối tượng và các đối tượng thuộc diện thụ hưởng nhận thức được tính ưu việt của việc chi trả bằng phương thức điện tử. 

Làm tốt công tác thu thập thông tin mở tài khoản. Đến nay trên địa bàn thị xã có 9/9 xã, phường đã triển khai phương thức chi trả điện tử cho đối tượng bảo trợ xã hội chiểm tỷ lệ 100%. Tổng số đối tượng được mở tài khoản để chi trả chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn thị xã là 3.888 đối tượng tỷ lệ 96,76 %. Trong đó: số đối tượng được mở tài khoản chính chủ để chi trả chính sách trợ giúp xã hội 957 đối tượng, chiếm tỷ lệ 23,82%; số đối tượng được ủy quyền mở tài khoản để chi trả chính sách trợ giúp xã hội 2.931 đối tượng, chiếm tỷ lệ 72,95%; số đối tượng chưa mở tài khoản để chi trả chính sách trợ giúp xã hội 130 đối tượng, chiếm tỷ lệ tỷ lệ 3,24 %

Thực hiện có hiệu quả chi trả chính sách trợ giúp xã hội bằng phương thức điện tử. Số đối tượng chi trả chính sách trợ giúp xã hội qua tài khoản 957 đối tượng. Số đối tượng được ủy quyền chi trả qua tài khoản là 3.931 đối tượng. Số đối tượng chưa mở tài khoản, phải thực hiện chi trả tiền mặt chỉ còn 130 đối tượng.

Tăng cường áp dụng phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội. Triển khai áp dụng phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội, việc quản lý thông tin đối tượng đã trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Đặc biệt, khi thông tin đối tượng thay đổi thì việc thiết lập các thủ tục, hồ sơ làm mất thời gian. Từ khi triển khai áp dụng phần mềm hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu đối tượng BTXH thì việc quản lý thông tin đối tượng đã trở nên dễ dàng giải quyết công việc một cách hiệu quả nhất. Mỗi tháng, tại thị xã có khoảng 200 đối tượng BTXH thay đổi thông tin do tăng mới, cắt chết, thôi hưởng hay thay đổi chế độ trợ cấp. Với việc sử dụng phần mềm quản lý đối tượng BTXH nên khi đối tượng có sự thay đổi hay điều chỉnh cán bộ phụ trách công tác BTXH chỉ cần thao tác trên hệ thống phần mềm là điều chỉnh thông tin đối tượng bảo đảm chính xác, an toàn.

Việc thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số sẽ giúp ngành Lao động – Thương binh và xã hội xây dựng, lưu trữ và khai thác cơ sở dữ liệu thông tin về hồ sơ lao động, người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước lĩnh vực của ngành và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện chính sách, đảm bảo công khai, minh bạch. Đây là những bước đi quan trọng và cần thiết của ngành lao động - thương binh và xã hội trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là Chuyển đổi số trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Đào Văn Đại – Phòng LĐTBXH

Số lượt xem : 3981