Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc: 10/06/2022

Đảng bộ Cơ quan Thị ủy hoàn thành việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025.

Từ ngày 06/6/2022 đến ngày 10/6/2022, đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Thị ủy nhiệm kỳ 2022-2025 diễn ra thành công tốt đẹp, quá trình đại hội nghiêm trang thể hiện tính dân chủ, thẳng thắn, đảm bảo đúng quy định của Đảng. Công tác chuẩn bị Đại hội luôn được Đảng ủy quan tâm, chú trọng, kiểm duyệt từ công tác xây dựng văn kiện báo cáo chính trị, quy trình công tác nhân sự, công tác tuyên truyền đại hội và quy trình tổ chức đại hội.

Đảng bộ đã chọn chi bộ cơ quan Ủy ban kiểm tra- Ban Dân vận tổ chức đại hội điểm chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội chi bộ lần này có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội đã thảo luận và làm rõ thêm những kết quả đạt được cũng như những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, trên cơ sở đó đề ra mục tiêu, phương hướng, các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Nhiệm kỳ 2022-2025 là nhiệm kỳ các chi bộ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thị ủy nhiệm kỳ 2020-2025; tại đại hội, các chi bộ đã kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức tại chi bộ đoàn kết một lòng, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Một số hình ảnh tại Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Thị ủy nhiệm kỳ 2022-2025:

Huyền Anh

Số lượt xem : 8099