Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc : 26/03/2020

Đảng bộ phường Hương Chữ: Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 25/3, Đảng bộ phường Hương Chữ tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Bí thư Thị ủy; đồng chí Lê Hồng Thắng - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã; đồng chí Hà Văn Tuấn - Chủ tịch UBND Thị xã.

         

  Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong bối cảnh gặp không ít khó khăn, song với truyền thống đoàn kết, nổ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hương Chữ đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Trong số 19 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch(4 chỉ tiểu chưa đạt gồm: Thu nhập bình quân đầu người; tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia; chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới; chưa thành lập được chi bộ HTX); Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực : Dịch vụ - Tiểu thủ công nghiệp, xây dựng - Nông nghiệp; tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 440 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 682 tỷ đồng; giá trị sản xuất bình quân trên 1 héc ta diện tích canh tác nông nghiệp đạt 85,4 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 50,4 triệu đồng. Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị được quan tâm đầu tư, với phương châm" nhà nước và nhân dân cùng làm", nhân dân đã tự nguyện hiến 2.600 m2  đất ở; 3.400 m2  đất nông nghiệp, hơn 4.000 ngày công lao động, tháo dỡ 105 mét tường rào và hơn 3,8 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng đường nội thị; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và các công trình trọng điểm khác. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đế nay tỷ lệ hộ nghèo còn 3,49%. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được giữ vững. Xây dựng Đảng được quan tâm trên các mặt công tác gồm: chính trị, tư tưởng, đạo đức; công tác tổ chức cán bộ công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận của Đảng và chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 17 lớp học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Thị ủy và của địa phương với 3.400 lượt người tham gia, trong đó tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập đạt trên 95%; công tác phát triển đảng viên được quan tâm, trong nhiệm kỳ đã kết nạp  được 42 đảng viên mới; hàng năm có trên 89% chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh và trên 93% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy, UBKT thực hiện 22 cuộc kiểm tra, 14 cuộc giám sát, các chi bộ trực thuộc tiến hành 101 cuộc kiểm tra, 16 cuộc giám sát đối với đảng viên, qua kiểm tra, giám sát đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 3 đảng viên.

         

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Thị ủy Hương Trà Nguyễn Tài Tuệ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hương Chữ trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: những kết quả đạt được nói trên so với yêu cầu, nhiệm vụ mới thì chưa tương xứng với vai trò, vị trí, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới như:  Quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế, nhất là hoạt động dịch vụ, thương mại - tiểu thủ công nghiệp phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho vùng chuyên canh rau màu tập trung; phát triển hạ tầng đô thị còn hạn chế; việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại một số chi bộ chưa cao.

         

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, ngoài việc tập trung khắc phục những khó khăn, hạn chế, đồng chí Bí thư Thị ủy Nguyễn Tài Tuệ mong muốn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hương Chữ cần nêu cao truyền thống đoàn kết, quyết tâm và thống nhất cao trong ý chí và hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trước hết là tập trung huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phát triển hạ tầng đô thị; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính để thu hút các doanh nghiệp, hộ cá thể phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ. Chú trọng đầu tư xây dựng các vùng chuyên canh rau màu an toàn theo hướng vietgap, ràu màu hữu cơ theo quy hoạch, vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác đất nông nghiệp. Chú trọng đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức trong hệ thống chính trị; sâu sát với dân, gần dân hơn, biết lắng nghe dân nói và tiếp thu ý kiến của nhân dân, trên cơ sở đó xây dựng, ban hành các Nghị quyết, chương trình hành động phù hợp, sát với tình hình thực tế và có tính khả thi trong trong đời sống sản xuất.Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, các chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu với quyết tâm cao. Chú trọng và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

         

Phát huy tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ phường Hương Chữ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Hương Trà sắp tới.

 

                                                                   Văn Vinh

Số lượt xem : 536