Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc: 27/05/2024

Đảng uỷ phường Hương Chữ tổ chức Hội nghị chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024

Chiều ngày 24/5/2024 Đảng uỷ phường Hương Chữ đã tổ chức Hội nghị chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025”. Tham dự, chỉ đạo và quán triệt chuyên đề có đồng chí Tống Hồ Thanh Xuân, Thị uỷ viên, Bí thư đảng uỷ phường. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Trưởng, phó Mặt trận và các tổ chức Chính trị - xã hội phường; các đồng chí ủy viên.

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên đã được quán triệt nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025"; Chỉ thị 52-CT/TU, ngày 28/3/2024 của Tỉnh uỷ và Chỉ thị 53-CT/TU, ngày 25/4/2024 của Thị uỷ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “ Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh và thị xã.

Bên cạnh đó đồng chí Bí thư đảng uỷ phường đã chỉ đạo các chi bộ căn cứ Nghị quyết, Chương trình công tác, gắn với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của đơn vị để xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời đôn đốc đảng viên căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2024 để liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch cá nhân, viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu; gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Văn Chờ

Số lượt xem : 18329