Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc: 09/06/2022

Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục, năm học 2021-2022

Ngày 07/6/2022, tại Hội trường Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà (PGD&ĐT), PGD&ĐT đã Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục, năm học 2021-2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đỗ Ngọc An, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã, lãnh đạo PGD&ĐT cùng các đơn vị Phòng, ban chuyên môn; Chủ tịch (Phó chủ tịch) UBND các xã, phường; Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng) các trường mầm non, phổ thông thuộc lộ trình.

Đồng chí Đỗ Ngọc An chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia các cơ sở giáo dục, năm học 2021-2022.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao kết quả đã đạt được trong năm học 2021-2022 và yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban; các phường xã cần bám sát báo cáo của Đoàn Kiểm tra liên ngành và Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND thị xã để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ của những tháng cuối năm 2022, trong đó cần triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

Đối với cơ sở giáo dục: tiếp tục hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá; xây dựng cảnh quan nhà trường xanh, sạch đẹp và an toàn; chủ động duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nhỏ các hạng mục; sắp xếp hệ thống các phòng quản trị hành chính, phòng học, phòng học phục vụ học tập, khối phòng phụ trợ… Đối với địa phương: sớm hoàn thành công tác quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; quy hoạch phát triển giáo dục và quy hoạch đất các cơ sở giáo dục; đôn đốc tiến độ xây dựng đảm bảo hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao các công trình; mua sắm thiết bị dạy học theo đúng kế hoạch hợp đồng; phối hợp với các phòng, ban chuyên môn đảm bảo tiến độ, hoàn thành xây dựng công trình và cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà trường. Đối với Phòng GD&ĐT: Hướng dẫn các cơ sở giáo dục hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá; tư vấn, hỗ trợ nhà trường sắp xếp, hoàn thiện hệ thống các phòng đảm bảo đủ theo quy định, khoa học, thuận tiện sử dụng. Đối với các phòng, ban chuyên môn: Hướng dẫn địa phương, cơ sở giáo dục hoàn thành hồ sơ đất; đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm thiết bị; bổ sung đầu tư công giai đoạn 2021-2025 cho các cơ sở giáo dục theo yêu cầu trường đạt tiêu chuẩn KĐCLGD&CQG.

 Kết thúc Hội nghị, các đơn vị thể hiện quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Kiểm định chất lượng giáo dục và đạt chuẩn quốc gia theo yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Lê Văn Đức(Phòng GD&ĐT thị xã)

Số lượt xem : 11815