Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc: 02/01/2020

HĐND phường Tứ Hạ: Tổ chức Kỳ họp lần thứ 9, khóa VIII

Ngày 31/12, HĐND phường Tứ Hạ đã tổ chức Kỳ họp thứ 9, khóa VIII nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019, thảo luận về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Ông Châu Viết Thành – UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã đã về dự.

Là phường trung tâm của thị xã Hương Trà, trong năm 2019 tình hình kinh tế - xã hội của phường Tứ Hạ đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng “Dịch vụ - CN, TTCN - Nông nghiệp”; tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế 21,7% tăng 0,3% so năm 2018. Năng lực sản xuất của các ngành kinh tế đều tăng, tổng giá trị sản phẩm bình quân đầu người 86,29 triệu đồng. Giá trị sản xuất bình quân trên một hecta canh tác đất nông nghiệp 73,58 triệu đồng/ha, đạt 101,49% kế hoạch; trong đó năng suất lúa bình quân đạt 60,31 tạ/ha, đạt 105,81% kế hoạch, tăng 1,44 tạ/ha so với năm 2018. Tổng vốn đầu tư xã hội ước đạt 247,6 tỷ đồng, tăng 11,393 tỷ đồng so với năm 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường ước đạt 16 tỷ 263 triệu đồng, đạt 171,36% so với kế hoạch thị xã giao và đạt 100% so với kế hoạch của phường phấn đấu. Cơ sở vật chất hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư theo các tiêu chí đô thị loại IV; tỷ lệ đô thị hóa đạt 57,5; tỷ lệ rác thải được thu gom đạt 98,75%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%. Đời sống văn hoá và tinh thần nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,47%; có 2.031 hộ gia đình đạt Gia đình văn hóa, tỷ lệ 96,67 %; 4/5 TDP giữ vững TDP đạt văn hóa 5 năm (giai đoạn 2015-2019). Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị và trật tự xã hội ổn định... Cũng tại kỳ họp, HĐND phường Tứ Hạ đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần được tập trung khắc phục trong năm 2019, đồng thời tập trung thảo luận để tìm các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2020. Theo đó, phường Tứ Hạ sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển đa dạng các ngành dịch vụ thương mại gắn với đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan, văn minh đô thị; phấn đấu đến cuối năm giá trị dịch vụ thương mại đạt 772,71 tỷ đồng. Tiếp tục phối hợp với các ngành thị xã đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, khuyến khích các đơn vị tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, hộ cá thể mở rộng sản xuất, cải tiến phương tiện kỹ thuật, tăng thu nhập cho người lao động, phấn đấu đưa tổng giá trị CN- TTCN đạt 857,38 tỷ đồng. Chú trọng năng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi; duy trì, mở rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, phấn đấu đưa giá trị sản xuất ngành Nông – Lâm- Ngư nghiệp đạt 40,97 tỷ đồng.

Hoàng Dũng

Số lượt xem : 898