Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc: 05/09/2019

Hội nghị báo cáo viên Thị ủy tháng 8/2019

Sáng ngày 02/8/2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức điểm cầu trực tuyến Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy kết hợp với Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 8/2019.

Dự Hội nghị tại điểm cầu của Thị ủy Hương Trà có đồng chí Nguyễn Ngọc Phương – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã cùng các đồng chí là đại diện lãnh đạo các Ban đảng, UBKT, Văn phòng Thị ủy và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã; các đồng chí đại diện lãnh đạo Liên đoàn lao động, Đài Truyền thanh thị xã; các đồng chí là Báo cáo viên Thị ủy nhiệm kỳ 2015-2020; các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi, đảng bộ khối cơ quan trực thuộc Thị ủy.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe: Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin về “Ngành Văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới” Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và nông thôn thông tin về “Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong thời gian tới Ban Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp tham mưu cho cấp ủy tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019); tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác và 50 năm Ngày mất của Người; tuyên truyền về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; tuyên truyền về kết quả sơ bộ tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; tuyên truyền về Hợp tác xã kiểu mới; tuyên truyền một số nội dung trọng tâm về công tác chuẩn bị năm học mới 2019-2020...

 

Hoài Trang - Ban Tuyên giáo

Số lượt xem : 739