Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc: 26/12/2023

Hương Xuân bứt tốp cải cách hành chính

Với nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành, đồng thời đề ra nhiều giải pháp, phường Hương Xuân đã tạo được bước đột phá mạnh mẽ, trở thành điểm sáng về công tác cải cách hành chính (CCHC) của thị xã Hương Trà trong năm 2023.

Nổi bật với kết quả đứng thứ nhất toàn thị xã trong năm 2023 về công tác CCHC, chính quyền phường Hương Xuân đã tập trung chỉ đạo, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp. Công tác CCHC được địa phương thực hiện toàn diện trên các mặt, nhất là cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính (TTHC), xây dựng và phát triển chính quyền điện tử...

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hương Xuân, để công tác CCHC xếp loại tốt, chính quyền địa phương đã ban hành nhiều kế hoạch, điều chỉnh, bổ sung nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, tập trung việc phân công nhiệm vụ, thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ trong công tác CCHC để triển khai thực hiện tốt theo phân cấp thẩm quyền quản lý. Trong năm 2023, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND phường đã tiếp nhận 2.860 hồ sơ (trực tuyến 1.433 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính 1.427 hồ sơ), là đơn vị tiếp nhận và xử lý hồ sơ TTHC nhiều nhất thị xã. Trong đó, đã giải quyết 2.851 hồ sơ, trả trước hạn 2.431 hồ sơ, trả đúng hạn 418 hồ sơ, 9 hồ sơ đang giải quyết.

Chủ tịch UBND phường Hương Xuân, ông Trần Lưu Đức, cho biết, việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và công dân khi đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận & trả kết quả phường được tổ chức thực hiện thường xuyên. Đơn vị đang duy trì và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và áp dụng ISO đồng loạt đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại UBND phường. Đặc biệt, UBND phường thường xuyên có văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh tác phong, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân giải quyết trễ hạn hồ sơ. Nhờ vậy, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt tỷ lệ cao.

Việc nỗ lực cải thiện lề lối làm việc, nêu cao tinh thần phục vụ được lãnh đạo phường Hương Xuân đặc biệt quan tâm. Địa phương thường xuyên chỉ đạo, tổ chức tập huấn và quán triệt đến từng công chức, viên chức về ý thức, trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao, nhất là đối với việc giải quyết các TTHC một cửa, một cửa liên thông. Đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Cùng đó, để xây dựng bộ phận hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, cán bộ công chức chuyên môn của địa phương chủ động lập chương trình kế hoạch hoạt động của ngành mình, tham mưu cho UBND phường ban hành các văn bản quản lý Nhà nước theo lĩnh vực phụ trách, tập trung vào các nội dung chính như: cải cách tổ chức bộ máy hành chính, hiện đại hóa nền hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông”. Việc rà soát, kiến nghị bãi bỏ những thủ tục hành chính rườm rà cũng được quan tâm đúng mức. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai đã tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân và cán bộ thực thi nhiệm vụ. UBND phường thường xuyên rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức; quy chế làm việc của bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; quy định cụ thể, rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đội ngũ cán bộ công chức... Các nội dung trên được công khai rộng rãi đến cán bộ và nhân dân để giám sát thực hiện. 

Tuy phải giải quyết một lượng lớn hồ sơ, đòi hỏi nhanh và chính xác, nhưng mỗi cán bộ ở bộ phận “một cửa” phường Hương Xuân luôn có thái độ niềm nở, nhiệt tình giải quyết công việc với trách nhiệm cao, tạo được sự tin tưởng và gần gũi với người dân. Chị Nguyễn Thị Thúy, người dân địa phương, đang giao dịch các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, nói rằng: Ý thức trách nhiệm và tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức ở đây đã được nâng cao, chúng tôi được hướng dẫn tận tình, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ kịp thời, không gây phiền hà, không để chồng chéo trong quá trình giải quyết và trả kết quả nhanh chóng, thuận tiện, đúng hẹn…

Theo ông Trần Lưu Đức, đẩy mạnh CCHC đã tạo thuận lợi cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của các ban, ngành, bộ phận. Cũng chính từ công tác này đã góp phần tạo điều kiện cho việc nhận xét, đánh giá vai trò lãnh đạo của chính quyền và năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, nhất là việc xếp loại hằng năm được chính xác. Đồng thời, CCHC đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện đạt các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương...

Bài, ảnh: Bá Trí

Số lượt xem : 2199