Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc: 23/06/2022

Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cộng tác viên cơ sở và biên tập viên Đài Truyền thanh các phường, xã năm 2022

Sáng ngày 23/6, Trung tâm Chính trị thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao thị xã khai mạc lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cộng tác viên cơ sở và biên tập viên Đài Truyền thanh các xã, phường trên địa bàn thị xã.

Trong thời gian 2 ngày, gần 120 học viên sẽ được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà và giảng viên của Khoa Báo chí, truyền thông của Đại học khoa học Huế, Nhà báo đang công tác tại Báo Thừa Thiên Huế truyền đạt 04 chuyên đề gồm: Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng xã hội; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Nghiệp vụ viết tin, bài, phóng sự phát thanh; Kỹ năng viết tin, bài cho báo điện tử, trang thông tin điện tử các cơ quan, ban, ngành, xã, phường.

 Đồng chí Lê Nhật Minh – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Hương Trà truyền đạt nội dung chuyên đề: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. 

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp đội ngũ cộng tác viên trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã, UBND các xã, phường nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ viết tin, bài, phóng sự và kỹ năng chụp ảnh. Trên cơ sở đó thực hiện tốt nhiệm vụ cộng tác tin, bài phản ánh các hoạt động diễn ra ở các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời, chính xác, hiệu quả. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chương trình thời sự phát thanh địa phương của các xã, phường và cung cấp tin, bài cho các trang thông tin điện tử của thị xã để kịp thời phản ánh, tuyên truyền các sự kiện, điển hình tiên tiến ở đơn vị và cơ sở.

                                      Hoàng Dũng

Số lượt xem : 7327