Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc : 01/10/2020

Lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020

Ngày 01/10, tại trường THPT Đặng Huy Trứ, UBND thị xã Hương Trà tổ chức Lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020. Tại buổi lễ phát động, thay mặt lãnh đạo thị xã Hương Trà, ông Đỗ Ngọc An, Phó Chủ tịch UBND thị xã đã phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời với sự tham gia của hơn 450 em học sinh, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 tại thị xã Hương Trà có chủ đề "Chuyển đổi số, thúc đẩy Học tập suốt đời". Trong tuần lễ này, các đơn vị trên địa bàn sẽ triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các cổng thông tin điện tử của đơn vị, tổ chức liên quan, các mạng xã hội về tầm quan trọng của việc học tập suốt đời cũng như vai trò của chuyển đổi số trong việc thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho mọi người. Các địa phương chủ động tổ chức các diễn đàn, cuộc thi về chủ đề công dân học tập. Khuyến khích các thư viện công cộng, thư viện nhà trường, thư viện của trung tâm học tập cộng đồng hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau về cơ sở vật chất, trang thiết bị thư viện, kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực ...

           Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020 tại thị xã Hương Trà được triển khai đến tất cả các xã, phường; các trung tâm học tập cộng đồng, trường học trong thị xã từ ngày 01/10/2020 - 07/10/2020.

                                                                              Ngọc Minh-Tăng Phái

Số lượt xem : 4992