Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc: 05/09/2019

Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 32 đảng viên

Vào lúc 8 giờ ngày 29/8/2019, Ban Thường vụ Thị ủy Hương Trà tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9/2019 cho 32 đảng viên gồm: Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng 04 đồng chí, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng 02 đồng chí, Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 01 đồng chí, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng 08 đồng chí, Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng 05 đồng chí, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 01 đồng chí và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 11 đồng chí.

Đến dự và phát biểu chúc mừng tại Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phụ trách Đảng bộ thị xã, thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy khẳng định: việc trao tặng Huy hiệu Đảng là để ghi nhận công lao đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đây không chỉ là niềm vinh dự của các đồng chí mà của cả gia đình các đồng chí và của Đảng bộ thị xã; qua đây, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức Đảng cho đảng viên, nhất là đảng viên trẻ trong việc tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn tư cách đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời cũng là trách nhiệm đòi hỏi mỗi đảng viên không ngừng tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng giao phó. Mong các đồng chí tiếp tục thể hiện bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, tinh thần đấu tranh cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật; gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của tổ chức Đảng, ở địa phương, đơn vị; chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Tống Hồ Thanh Xuân - Bí thư Đảng bộ xã Hương Toàn, đảng viên được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, thay mặt 32 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng xin hứa trước Đảng bộ thị xã: luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên định lập trường giai cấp, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng ý thức Đảng, ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII); nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp; hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân thị xã Hương Trà.

 

 

Mai Thanh

Số lượt xem : 1067