Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc: 14/06/2022

Lớp bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026

Từ ngày 13 đến 17/6/2022, Phòng Nội vụ thị xã phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hương Trà hiện có 196 đại biểu HĐND cấp xã, phường nhiệm kỳ 2021-2026. Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu dân cử, Phòng Nội vụ thị xã phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức 02 lớp bồi dưỡng đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã. Trong thời gian 3 ngày các học viên tham dự lớp bồi dưỡng được phổ biến 6 nội dung gồm: tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng giám sát; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã; Kỹ năng thẩm tra của đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết.

 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các đại biểu HĐND cấp xã  những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong quá trình hoạt động, để từ đó vận dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

                                                                                       Ngọc Minh

Số lượt xem : 10139