Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc: 14/10/2019

Tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Sáng ngày 20/9/2019, Văn phòng Thị ủy Hương Trà phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã tổ chức tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng ở cơ sở và thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 20/8/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy về Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 

Sáng ngày 20/9/2019, Văn phòng Thị ủy Hương Trà phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã tổ chức tập huấn công tác chuẩn bị Đại hội Đảng ở cơ sở và thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 18/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch số 101-KH/TU, ngày 20/8/2019 của Ban Thường vụ Thị ủy về Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Tham dự có 164 đồng chí là Bí thư, Phó bí thư, Chủ tịch UBND và cán bộ Văn phòng đảng ủy các xã, phường; Bí thư, Phó Bí thư và Đảng ủy viên phụ trách Đảng vụ các đảng bộ cơ quan; Bí thư và cán bộ phụ trách Đảng vụ các chi bộ cơ quan; lãnh đạo và chuyên viên các ban đảng, UBKT, Văn phòng Thị ủy.

Đồng chí Lê Nhật Minh - Thị ủy viên, Chánh Văn phòng Thị ủy đã quán triệt mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của công tác chuẩn bị mọi điều kiện cho thành công Đại hội Đảng các cấp, nhất là ở cơ sở. Đồng chí Lê Nhật Minh nhấn mạnh: công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; do đó cấp ủy, tổ chức đảng cơ sở cần nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng để xây dựng Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành với mục đích đánh giá đúng tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Cũng tại lớp tập huấn, cấp ủy cơ sở được thảo luận, trao đổi phương pháp tổng hợp ý kiến các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên; tập hợp, lưu trữ hồ sơ Đại hội; dự toán kinh phí đảm bảo cho Đại hội cấp mình.

 

Mai Thanh

Số lượt xem : 8904