Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc : 25/11/2022

Tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022

Ngày 24/11, Văn phòng điều phối nông thôn mới thị xã Hương Trà phối hợp với Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức tập huấn công tác xây dựng nông thôn mới năm 2022.

 Tham gia lớp tập huấn, các học viên được phổ biến các nội dung: mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025; định hướng và mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thừa Thiên Huế; giới thiệu một số điểm mới về bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025;...

 Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp các học viên hiểu rõ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, nắm bắt được cách thực hiện các nội dung trong Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

                                                                                      Ngọc Minh

Số lượt xem : 24738