Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc : 24/11/2020

Tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài, phóng sự phát thanh và trang thông tin điện tử năm 2020

Trong 2 ngày 23 và 24/11, Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Hương Trà phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ viết tin, bài, phóng sự phát thanh và trang thông tin điện tử cho hơn 50 cộng tác viên đến từ các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Ban biên tập Đài truyền thanh của 15 xã, phường.

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã được các giảng viên của khoa Báo chí – Truyền thông, Trường Đại học Khoa học Huế truyền đạt những kiến thức cơ bản về phương pháp viết tin, bài, phóng sự phát thanh và trang thông tin điện tử; kỹ năng thực hiện phỏng vấn phát thanh; kỹ năng chụp ảnh… Bên cạnh đó, các học viên còn được thông báo nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 và thông tin thời sự thời gian gần đây. Mục đích của lớp bồi dưỡng, nhằm giúp đội ngũ cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã trong các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của thị xã, UBND các  xã, phường nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ viết tin, bài, phóng sự, để trên cơ sở đó thực hiện tốt nhiệm vụ cộng tác tin, bài phản ánh các hoạt động diễn ra ở các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời, chính xác, hiệu quả đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng chương trình thời sự phát thanh địa phương của các xã, phường và cung cấp tin, bài cho các trang thông tin điện tử để kịp thời phản ánh, tuyên truyền các sự kiện, điển hình tiên tiến ở đơn vị và cơ sở.

                                       Hoàng Dũng

Số lượt xem : 866