Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc : 14/10/2019

Thị ủy Hương Trà tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng)

Sáng ngày 27/9/2019, Thị ủy Hương Trà tổ chức Hội nghị lần thứ 18 (mở rộng) theo Chương trình làm việc năm 2019 để: Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 13/4/2016 của Thị ủy về “Phát triển đô thị giai đoạn 2016-2020”; Sơ kết việc thực hiện Chương trình hành động số 10-CTHĐ/TU, ngày 22/10/2014 của Thị ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Bàn và thông qua Đề cương dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã khóa XIV và triển khai một số nội dung về công tác tổ chức, cán bộ. Đến dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Tài Tuệ - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy phụ trách Đảng bộ thị xã chủ trì Hội nghị.

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của các ban, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ và nhân dân toàn thị xã đã nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi để phấn đấu phát triển đô thị trên địa bàn thị xã thành đô thị phát triển theo hướng bền vững, với kết cấu hạ tầng tương đối hiện đại, đồng bộ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí đô thị, trong đó có một số tiêu chí đạt loại III đến loại I; góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Triển khai thực hiện Nghị quyết 03, thị xã đã thường xuyên xác định công tác xây dựng chỉnh trang đô thị là một chương trình trọng điểm và ưu tiên hàng đầu nên đã huy động mọi nguồn lực để phát triển đô thị. Việc triển khai quy hoạch xây dựng đô thị theo đúng quy trình, xét duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị được tăng cường có trọng tâm, trọng điểm theo hướng đồng bộ và từng bước hiện đại; cơ sở hạ tầng được đầu tư trong những năm qua đã làm thay đổi bộ mặt đô thị, việc quản lý sử dụng và khai thác cơ sở hạ tầng kỹ thuật có hiệu quả hơn; xây dựng và hoàn thành rõ nét các phân khu chức năng. Thực hiện tốt chính sách thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị. Nét nổi bật là khu vực nội thị và một số trung tâm xã, các điểm dân cư tập trung, dân cư nông thôn đã phát triển ngày càng rõ nét theo hướng đô thị hóa, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, nhất là vùng phát triển đô thị lõi trung tâm (gồm 07 phường nội thị và 02 xã Hương Vinh, Hương Toàn) hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư ngày càng đồng bộ; đối với các địa phương vùng ngoại thị thực hiện việc đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị. Nhiều chương trình, dự án trọng điểm giai đoạn 2016-2019 đã hoàn thành, đưa vào sử dụng; các chỉ tiêu về phát triển đô thị mà Nghị quyết đề ra cơ bản đạt và vượt kế hoạch; đối chiếu với các tiêu chí đô thị loại IV, hiện nay thị xã đã đạt được 4/5 tiêu chí với tổng số điểm là 78,63 điểm đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đời sống vật chất, tinh thần và nhận thức về xây dựng nếp sống văn minh đô thị của nhân dân ngày càng được nâng lên rõ rệt, góp phần quan trọng tạo nên diện mạo đô thị Hương Trà ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại theo hướng đô thị bền vững. Bên cạnh mặt cơ bản là tích cực, thì triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển đô thị trên địa bàn thị xã vẫn còn những khuyết điểm, hạn chế nhất định đó là: Tiêu chí Mật độ dân số toàn đô thị, khu vực nội thị tính trên diện tích đất xây dựng đô thị và một số tiêu chuẩn thuộc tiêu chí Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị chưa đạt. Hoạt động công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chưa thật sự tạo được sức hút mạnh mẽ về lao động, thúc đẩy tiến trình đô thị hóa; Cơ cấu lao động trong nông nghiệp và nông thôn chuyển dịch chậm. Công tác quy hoạch chưa được đầu tư đúng mức, tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng còn thấp. Quản lý quy hoạch phát triển đô thị, quản lý đất đai, nhà ở, trật tự xây dựng đô thị còn nhiều bất cập. Chưa hình thành được nhiều các công trình tạo điểm nhấn, các trục cảnh quan đô thị theo quy hoạch. Việc cải tạo, chỉnh trang các khu vực dân cư hiện hữu chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị; quá trình đô thị hoá nông thôn còn chậm. Nhiều dự án phát triển đô thị chậm thực hiện theo kế hoạch. Hạ tầng khu công nghiệp Tứ Hạ, cụm công nghiệp Tứ Hạ mở rộng chưa được đầu tư hoàn thiện làm ảnh hưởng đến việc thu hút các nhà đầu tư vào sản xuất kinh doanh. Vấn đề ô nhiễm môi trường ở một số khu vực chưa được giải quyết triệt để…

Về tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 10 của Thị ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn thị xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, bằng sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của các cấy ủy đảng, sự điều hành quyết liệt của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân toàn thị xã đã giữ vững ổn định chính trị xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đã xây dựng, củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân; xác định phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đã quan tâm đầu tư ngân sách địa phương cho xây dựng thế trận quốc phòng, an ninh. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, cơ quan quân sự, công an, các ban ngành, đoàn thể làm tham mưu” được vận hành đồng bộ và từng bước phát huy hiệu quả rõ nét, thông qua lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ được xây dựng “cơ bản, liên hoàn, vững chắc”, đủ khả năng ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 10 của Thị ủy trên địa bàn thị xã vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Các đồng chí trong Ban Chấp hành, các đồng chí đại biểu dự kỳ họp đã thảo luận, thể hiện được ý thức, trách nhiệm của mình đóng góp vào sự lãnh đạo của Thị uỷ; đã có 12 ý kiến bổ sung nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 03 và Chương trình hành động số 10 của Thị ủy.

Cũng tại Hội nghị, phiên nội bộ Ban Chấp hành đã thông qua Đề cương Văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 để tiến hành biên soạn cho kịp tiến độ theo kế hoạch của Thị ủy và đã tiến hành lấy ý kiến bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tài Tuệ nhấn mạnh: đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức to lớn và sâu sắc đối với Đảng bộ, quân và dân thị xã; việc thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị, giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh góp phần cùng cả tỉnh xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”, tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp theo mà trước mắt là trong năm 2020 và của nhiệm kỳ 2020-2025, nâng cao niềm tin của nhân dân vào công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí yêu cầu: cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở cần tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện tốt các Nghị quyết số 03 và Chương trình hành động số 10 của Thị ủy trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thị xã; phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục các khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra; phải tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà các Nghị quyết, Chương trình hành động đã đề ra và các nhiệm vụ, đề án, chương trình, dự án trọng điểm, giải pháp được bổ sung tại Hội nghị lần này.

Ngay sau hội nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thị xã đến cơ sở tập trung một số công việc từ nay đến hết năm 2019 đó là: UBND thị xã chỉ đạo các ban, ngành chức năng rà soát các nhiệm vụ trọng tâm đã được đề ra từ đầu năm nhưng tiến độ thực hiện chậm hoặc kết quả đạt còn thấp để đề ra các giải pháp quyết liệt, cụ thể gắn với phân công, phân nhiệm trong tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được đề ra, chính là góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, chương trình hành động của Thị ủy. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể, huy động mọi nguồn lực thực hiện phát triển đô thị, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã. Tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng đường bộ cao tốc Bắc - Nam (đoạn Cam Lộ - La Sơn) và các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã. Tiếp tục thực hiện tốt công tác thu ngân sách, nhất là thu ngoài quốc doanh và thu tiền sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các quy hoạch, xây dựng cơ bản, giải ngân vốn đầu tư…; công tác phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm trong mùa mưa lũ, nhất là bệnh dịch tả lợn châu Phi và tổ chức chi trả tiền hỗ trợ cho người chăn nuôi lợn bị tiêu hủy đảm bảo theo quy định không để xảy ra khiếu kiện…; chuẩn bị các điều kiện cho vụ sản xuất Đông Xuân 2019-2020; đồng thời quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền miệng hiệu quả, thiết thực về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước cho nhân dân hiểu, tin tưởng và chấp hành; đồng thời đấu tranh phản bác những âm mưu, luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ cơ sở.

Ban Chỉ huy Quân sự, Công an thị xã phối hợp với các địa phương, đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn; không ngừng nâng cao cảnh giác, đấu tranh với mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; phòng, chống các hoạt động lợi dụng dân chủ, tôn giáo lôi kéo tụ tập đông người gây rối trật tự công cộng; phòng, chống các loại tội phạm trộm cắp, cờ bạc và đảm bảo an toàn giao thông. Tích cực triển khai công tác phòng chống cháy nổ, bão lụt, giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn với phương châm 5 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, quản lý tại chỗ” và phải tự quản tại từng thôn, tổ dân phố khi xảy ra các tình huống về an ninh, trật tự, bão lụt, thiên tai... Chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác tuyển quân năm 2020.

Về công tác xây dựng Đảng phải tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, nhất là đối với đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng dân phố (đến nay chỉ có 48/139 đảng viên đạt 34,53%) cần có sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy Đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp năm 2019; thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng trong toàn đảng bộ; chuẩn bị tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2019.

Về công tác chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của cơ sở cần khẩn trương tập trung vào các vấn đề sau: Công tác nhân sự phải thực hiện đúng quy trình, quy định. Về nội dung trên cơ sở văn kiện của Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, đề cương văn kiện nhiệm kỳ 2020-2025 đã được hướng dẫn, trong xây dựng Báo cáo chính trị phải đánh giá khách quan, trung thực, bám sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế; đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và của Đảng bộ thị xã, điều kiện thực tế địa phương, đơn vị; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và với tầm nhìn xa hơn. Trong Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ vừa qua; đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

 

Mai Thanh

Số lượt xem : 7891