Sự kiện nổi bật:

Hoạt động các tổ chức cơ sở Đảng

Cập nhật lúc: 27/06/2022

Tuyên truyền lưu động bảo vệ rừng, PCCCR mùa khô nóng năm 2022

Ngày 25/6, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Trà và UBND xã Bình Tiến tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, PCCCR mùa khô nóng năm 2022.

Diễu hành tuyên truyền lưu động trực quan về  bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên các trục đường chính của xã Bình Tiến

Tham gia buổi tuyên truyền lưu động có trên 50 cán bộ là lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của BQL rừng phòng hộ Sông Hương; lực lượng kiểm lâm thị xã; cán bộ, công an, quân sự và đoàn viên thanh niên xã Bình Tiến. Nội dung tuyên truyền là phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng cháy chữa cháy rừng, vận động người dân tham gia công tác phòng cháy chữa cháy và quản lý bảo vệ rừng. Bằng các hình thức tuyên truyền sinh động, trực quan thông qua hệ thống loa truyền thanh, loa cầm tay, pano, áp phích đoàn đã diễu hành qua các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư và đến tận các thôn trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn thị xã Hương Trà.

Phát tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cho người dân xã Bình Tiến

          Năm 2021, trên địa bàn thị xã Hương Trà đã xảy ra 12 vụ cháy rừng, trong đó có 08 vụ cháy gây thiệt hại rừng với diện tích là 13,3 ha. Nguyên nhân gây cháy chủ yếu là do xử lý thực bì, đạn lân tinh... Bằng kinh nghiệm thực tế, năm nay thị xã Hương Trà đã xác định rõ những vùng trọng điểm thường xảy ra cháy rừng, đồng thời xây dựng các kịch bản, tình huống và các phương án PCCCR theo phương châm 4 tại chỗ. Trong đó, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân được đặt lên hàng đầu. Việc tuyên truyền lưu động giúp chính quyền địa phương, người dân và các ngành chức năng hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của rừng, từ đó có những hành động cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện tốt hơn công tác PCCCR trên địa bàn.

Hoàng Dũng

Số lượt xem : 9202